Published On: hét, dec 4th, 2017

Biztonságpiac évkönyv 2017: a jó rendészeti gyakorlatnak tudományos ismeretekre kell épülnie

A Rendőrség Tudományos Tanácsa (RTT) néhány éve célként tűzte ki, hogy tudományos alapokon nyugvó kutatási adatokkal és tanulmányokkal támogatja a rendőrség szakmai munkáját. Az RTT elnökét, Németh József rendőr alezredest az elmúlt három esztendő eredményeiről és az idei tervekről kérdeztük.

– Milyen eredményeket ért el az RTT a korábban megjelölt célok megvalósításában?

– A visszajelzések is megerősítik azt a véleményemet, hogy jó úton haladunk céljaink megvalósításában. A tudományszervezés, a tudományos kutatás és ezek eredményeinek megszületése, publikálása lassú, években mérhető folyamat, amelyhez hosszabb időre, akár három–öt évre is szükség van. Az elmúlt három évben történtek olyan lépések hazai és nemzetközi téren egyaránt, amelyek egyrészt megmutatták jelenlétünket a területen, másrészt a magyar rendőrséget ma már mint lehetséges kutatás-fejlesztési partnert tüntetik fel. Az elmúlt években bizonyítottuk hozzáértésünket, tudományos tapasztalataink felhasználhatóságát.

– Mit céloznak az RTT kutatásai?

– Kutatásaink egy része az Európai Unió Horizont 2020 programjához kapcsolódik, amely 2014-től indult. Egy évvel később már több konzorciumhoz csatlakoztunk, és így két nyertes pályázatban is részt vettünk, amelyeket az Európai Bizottság pozitívan bírált el. Az ORFK 2016 májusában kezdte el a munkát a 36 hónapon át tartó SMARTRES (Kritikus Infrastruktúrák Védelme) projektben, a német Integrált Kockázatkezelési Európai Virtuális Intézet projektpartnereként. A másik, 2016 szeptemberében kezdődött projekt az I-CROSS (Hordozható Intelligens Ellenőrző Rendszer), amelyben a görög/luxemburgi European Dynamics SA projektpartnereként 43 hónapig tart a kutató-fejlesztő munka. Ez egy határellenőrzési projekt.

– Mi ígérkezik az idei év legnagyobb feladatának?

– Az év meghatározó kihívása a határhelyzet és a rendőrség ebből fakadó feladatai, amelyek jelentős mennyiségű erőt és eszközt igényelnek. Ilyen körülmények között kulcsfontosságú a reagáló képesség fokozása, a hatékonyabb tevékenységirányítás, a megnövelt hatótávolságú határőrizeti felderítés (észlelés), valamint az emberi erőforrások lehetőség szerinti tehermentesítése az automatizált (robotizált) megoldások által, lehetővé téve a műveleti tartalékképzést. Ennek megfelelően az ilyen tartalmú pályázatokat részesítettük előnyben, így idén a ROBORDER (a kutatás-fejlesztés a robotikai területen szolgálná a határellenőrzést) és a SMILE (a határátkelőhelyi ellenőrzésekhez kapcsolódik a humán erőforrás egy részének kiváltása érdekében) projektek indulhatnak el, amelyeket ugyancsak pozitívan bírált el az uniós bizottság.

– Mely tudományos és oktatási intézményekkel alakítottak ki munkakapcsolatokat az elmúlt években?

– A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (NKE) 2015 márciusában írtunk alá kimondottan kutatás-fejlesztésre, tudományos tevékenységre szóló együttműködési megállapodást. Az RTT stratégiai partnerként tekint az NKE-re, közös projektben vizsgáltuk a rendőri alapkompetenciák kutatását. A kutatásban az RTT az NKE Rendészettudományi Karának Magatartástudományi Intézetével és az ORFK pszichológiai szakterületével működött együtt. A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenő Fizikai Kutatóintézetével közösen Müon security, a képalkotás kozmikus részecskékkel (müon) – a biztonság szolgálatában című kutatási programban is részt veszünk.

– Az elmúlt évre szóló munkatervük több, nemzetközi együttműködésben zajló projektet is megjelöl, amelyekben az ORFK is részt vesz.

– Itt említhető a Destriero nevű uniós pályázati konzorciumtól érkezett megkeresés, amelyben felkérték a magyar rendőrséget, hogy vegyen részt a kutatás-fejlesztési projektben. Ez a projekt 2013 szeptemberében kezdődött és tavaly augusztus végén fejeződött be, célja egy új generációs helyzetértékelő és döntéstámogató eszköz létrehozása volt, amely – elsősorban rendvédelmi aspektusból – a katasztrófák következményeinek felszámolására, az infrastruktúra gyors és költséghatékony helyreállítására és a szükséges mentesítésre irányult.

– Az RTT tudományszervezési tevékenységében milyen szerepet kap a konferenciák rendezése, támogatása?

– Tavaly összesen négy konferenciát rendeztünk, továbbá kettőt támogattunk, illetve nemzetközi workshopot rendeztünk a Destrieróhoz kapcsolódóan. Emellett meg kell említenem a már hagyományosnak mondható Vezetői Akadémiánkat is, amelynek célja, hogy a rendőrségi vezetők a jó gyakorlat kialakítása érdekében tudósok, közéleti szereplők, szakmai vezetők által tartott előadásokat hallgassanak, de lehetőség legyen a tapasztalatcserére, a szervezet belső kohéziójának erősítésére is. Idén nagy feladat, hogy egy önálló szakmai tudományos szemlével kívánunk megjelenni az első negyedévben. Saját tevékenységünk bemutatásán túl publikálási lehetőséget szeretnénk teremteni a rendőrség, valamint a rendészeti tudományos világ jeles képviselőinek, és nemzetközi kitekintést is tervezünk. Tevékenységünk szintén fontos szegmense a tudományos pályázatok meghirdetése. Magas színvonalú, ragyogó pályázatok születtek: tizenkét pályaműből hármat díjazott a bírálóbizottság, és egy különdíjat is kiadtunk.

(B.G.)

(Cikkünk nyomtatásban 2017 februárjában jelent meg a Biztonságpiac Évkönyvben. A -szerk- megj.)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

autoalkatreszek24.hu