Published On: csü, jan 4th, 2018

Biztonságpiac évkönyv 2017: Ludovika projekt – mennyiségi és minőségi fejlesztések a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A 2012. január 1-jén megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) folyó magas színvonalú munka fontosságát és elismertségét jól mutatja, hogy kormány már 2015 júliusában meghozta az intézmény 2018-ig történő fejlesztésére vonatkozó határozatát, a feladatok megvalósításához pedig jelentős pénzügyi forrásokat is rendeltek. Miután az elmúlt évben 12,5 milliárd forint támogatás jutott a campus fejlesztésére, idén további 12,5 milliárdot, 2018-ban pedig újabb ötmilliárdot fordítanak a Ludovika felújítására. Janza Frigyest, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkárát, az NKE Fenntartói Testületének tagját, címzetes egyetemi tanárt a fejlesztések részleteiről kérdeztük.

– Milyen új lehetőségeket kínál a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése?
– Az úgynevezett Ludovika Projekt részeként új épületeket vehetünk birtokba, 2017 második felében az Üllői úti oldalon belakhatjuk az új központi oktatási épületet, a Diószeghy utcában a speciális oktatási épületet, valamint az új kollégiumot. Már folyik a sportközpont építése és megkezdődött az Orczy-park rekonstrukciója is. Nyáron megnyílik a lehetőség a Ludovika központi épülete oldalszárnyának birtokbavételére és felújítására. Idén megkezdhetjük a park Korányi utcai oldalának rendbetételét is.

– Hogyan érinti a bővülés az intézmény profilját, oktatási struktúráját?
– Alapos előkészítő munkát követően újabb karral bővül az NKE. Februártól megkezdi működését a Víztudományi Kar, amelynek központi magját a bajai Eötvös Főiskola két, az NKE-be beolvadt intézete alkotja. Idén első alkalommal lehet jelentkezni az ötéves államtudományi képzésre, amelynek sikeres elvégzését követően a hallgatókat „doctor rerum politicarum” címet viselő doktorrá avatjuk. Új alapszakok és mesterszakok indulnak a többi karon is, ezek sorában külön említendő az új, négyéves rendészeti tisztképzés a bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási szakokon. A vizsgájukat követően 2017-ben tesznek első alkalommal tisztjelölti esküt a Rendészettudományi Kar egyenruhás hallgatói. Nemzetközi képzésünk is folyamatosan erősödik, egyre nagyobb a felvételi érdeklődés az új szakok és szakirányok iránt. Ez a bővülés harmadik eleme, ami valójában már minőségi fejlődés, és amelynek természetesen formai kellékei is vannak.

– Milyen jogosítások szükségesek a nemzetközi képzéshez szükséges minősítés megszerzéséhez?
– Meg kell felelni az úgynevezett akkreditációs követelményeknek. Az elmúlt esztendőben az egyetem vezetősége egy igen szigorú önértékelést is elvégzett, felülvizsgálta és szükség szerint módosította szabályzatait annak érdekében, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság által elvégzett akkreditációs vizsgálaton megkapja a nemzetközi feltételeknek megfelelő minősítést. Ugyanakkor minőségi követelménynek tartjuk az ez évi költözködést is, amennyiben az új épületek birtokbavétele nem akadályozhatja a színvonalas oktatás menetét. Nagyon erős kihívás a KÖFOP (Közszolgálat Fejlesztési Operatív Program) sikeres teljesítése, ennek részeként a Jó Állam-kutatás eredményes folytatása. A minőségi fejlesztés számos egyéb elemét is megemlíthetném: az oktatás, a kutatás, a képzés, a kiképzés és a nevelés egyidejű érvényesítése kiemelt követelmény a Közszolgálati Egyetem minden dolgozójával és hallgatójával szemben.

– A 2017 őszén átadandó új oktatási központban milyen új tanszékek kapnak helyet?
– Az új központi oktatási épület olyan egységeket is befogad, amelyek nemcsak egyes karokat vagy tanszékeket, hanem a teljes egyetemi oktatást szolgálják. Ilyen az 500 és a 300 fős nagyelőadó, a központi konyha és étterem, valamint az összes kiselőadó szemináriumi terem. Külön épületben kap elhelyezést a Rendészettudományi Kar hatszáz férőhelyes kollégiuma. Felsőoktatási különlegesség, hogy az elsőéves tisztjelölt hallgatóink részére kötelező a kollégiumi „bentlakás”. Az új központi oktatási épület és a már tavaly óta üzemelő, szomszédos kollégium közötti terület, „alakuló térként”, nagyobb létszámú ünnepségek lebonyolítását is lehetővé teszi. Az alakuló tér park közepe felé mutató tengelyének végén nyer elhelyezést a közszolgálat hősi halottainak emlékműve. Az egyetem oktatási portfóliójának folyamatos bővülése miatt már többször át kellett terveznünk az új oktatási épületben elhelyezendő oktatási szervezeti egységek listáját. Ami a kérdésben a Rendészettudományi Kar tanszékeinek elhelyezését illeti, azok az oktató- és kutatóegységek, amelyeknek oktatási anyaga elsősorban elméleti természetű, itt kapnak helyet. A tervek szerint itt lesz a magánbiztonsági és a bevándorlási idegenrendészeti képzés bázisa is.

– Mit foglal magában a speciális képzések épületében folyó oktatási munka?
– A Diószeghy utcában felépülő speciális oktatási épület elsősorban a fegyveres, rendvédelmi jellegből fakadó stúdiumokat oktató szervezeti egységeket fogja kiszolgálni, itt kapnak helyet azok a speciálisan felszerelt és berendezett oktatási helyiségek, amelyek fokozott védelmet igényelnek. Logisztikai szerepe lesz az egyenruhák, felszerelési eszközök, fegyverek és egyéb kényszerítő eszközök tárolásában, karbantartásában. Szituációs lőterem, fogda és kihallgató helyiség, a teljes körű bűnügyi technikai tevékenységet kiszolgáló laboratóriumok, információtechnológiai termek, valamint az önvédelmi oktatást és erőfejlesztést biztosító tréningszobák szolgálják majd a korszerű és magas szintű oktatást, ezen belül a kiképzést.

– Milyen hatása van a menekültválságnak és az idén Európa-szerte fokozódó terrorfenyegetettségnek az NKE oktatási anyagára, tantervére? Ezzel kapcsolatban mit tanulhatnak a hallgatók?
– Az egész Európát sújtó fokozott illegális migráció, a fokozódó terrorveszély Magyarországot önvédelmi lépések megtételére kényszerítették. Az önvédelmi lépések sorában kiemelt jelentőségű a jogi környezet folyamatos változása, ami a tananyagok állandó felülvizsgálatára kényszeríti oktatóinkat. Nyomtatott és elektronikus oktatási anyagaink folyamatosan kiegészülnek az új ismeretekkel, ez különösen megterhelő az ilyen jellegű tárgyakat oktató munkatársaink számára. Ugyanakkor a változó körülményeket tisztjelöltjeinknek nemcsak az ismeret, hanem a jártasság és a készség szintjén is uralniuk kell, ehhez rendszeresen ismételt gyakorlatokra és terepmunkára is szükség van. A rendvédelmi szervek e gyakorlatok végrehajtásában kiemelkedő segítséget, mentorálást adnak. A menekültválság által előidézett új helyzet azonban nemcsak a tisztjelölt hallgatóinkat veszi fokozottabban igénybe, hanem a „civil” szakok állományát is, és itt csak jelzésszerűen utalok a menekültválság közigazgatási és nemzetközi vonatkozásaira. Nagyszerű érzés tapasztalni, hogy ezekre a kihívásokra állományunk fegyelmezetten, elkötelezetten reagál.

(G.L.)

(Cikkünk nyomtatásban 2017 februárjában jelent meg a Biztonságpiac Évkönyvben. A -szerk- megj.)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

autoalkatreszek24.hu