A honvédelmi miniszter fogadta az osztrák vezérkarfőnököt

simicsko-commendaSimicskó István honvédelmi miniszter udvariassági látogatás keretében fogadta Othmar Commenda vezérezredest, az osztrák vezérkar főnökét, aki november 24−25-én kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodott Magyarországon.

A két ország védelmi minisztériumai és hadseregei között kiváló az együttműködés és sok a kapcsolódási pont – mondta a találkozón Commenda vezérezredes. A felek megvitatták a migrációs helyzetet és értékelték a közös katonai tevékenységet, valamint egyeztettek az együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről. Magyarország mint szomszédos ország megkülönböztetett helyet foglal el az osztrák védelmi tárca külkapcsolataiban, és mindkét fél törekszik a meglévő kapcsolatok korrekt továbbvitelére, valamint új, közös érdekeltségi területek feltárására.

Kiemelt jelentőségűnek tekinti mindkét fél a Közép-európai Védelmi Együttműködés (CEDC) keretében a kétoldalú együttműködés erősítését, kiemelten a migrációs válság kezeléséhez és a határvédelemhez köthető feladatokat. Hazánk továbbra is törekszik a kiváló missziós együttműködés fenntartására.

Az EUFOR ALTHEA-művelet két legnagyobb EU-s hozzájáruló nemzete Ausztria és Magyarország, a két ország védelempolitikai érdekei a nyugat-balkáni biztonság kapcsán pedig hasonlók. Az ENSZ Biztonsági Tanács nemrégiben egy évvel meghosszabbította az ALTHEA-művelet végrehajtói mandátumát, mely intézkedés Magyarország és Ausztria diplomáciai sikerének is tekinthető. A művelet jövő őszre esedékes stratégiai felülvizsgálatában Ausztria és Magyarország közös érdeke, hogy a műveleti szerepvállalás változatlan formában történő fenntartását támogató országok közösen képviseljék az álláspontjukat a vita során.

Commenda vezérezredes kétnapos magyarországi látogatásán megismerkedett a határ menti feladatokkal, Hódmezővásárhelyen és Kelebián találkozott az ott szolgáló osztrák katonákkal is. Mint ismeretes, 2016 novemberétől egy 65 fős osztrák műszaki kontingens támogatja a Magyar Honvédség tevékenységét.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment