Átalakul az APEH szervezete

Október elsején az eddigi Kiemelt Adózok Igazgatósága mellett létrejön a Kiemelt Ügyek Igazgatósága és a Kiemelt Ügyek és Adózók Főigazgatósága, továbbá ismét lesznek megyei igazgatóságok – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent, módosított kormányrendeletből.

A módosult jogszabály értelmében az adóhivatal a honvédséggel, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatban álló adózókat is ellenőrizheti, ezt a Kiemelt Ügyek Igazgatósága végzi majd. Ez a részleg az APEH elnökének utasítására, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekek által indokolt esetben a hatáskörébe nem tartozó, a Magyar Honvédséggel, illetőleg a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózónál is végezhet ellenőrzést.

Egy másik új kiegészítés szerint a megyei (fővárosi) igazgatóságok – az APEH elnökének utasítására vagy engedélyével – az ország egész területén jogosultak ellenőrzés lefolytatására és az ellenőrzés során egyes eljárási cselekmények foganatosítására. Ennek feltétele az, hogy az ellenőrzés az illetékességi területükön kezdődött, vagy az egyes eljárási cselekmények foganatosítása az általuk folytatott ellenőrzés befejezéséhez szükséges. Az ilyen ellenőrzést a vizsgálattal érintett adózó székhelyén, illetve az ahhoz legközelebb eső hivatali helyiségben kell lefolytatni.

A rendelet szerint a Kiemelt Ügyek és Adózók Főigazgatósága, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága és a Kiemelt Adózók Igazgatósága az APEH különös hatáskörrel rendelkező szervei, amelyek a hatáskörükbe utalt ügyekben országos illetékességgel járnak el.

Az APEH területi szervei kiegészülnek a megyei, illetve fővárosi igazgatóságokkal, az eddigi regionális igazgatóságokat pedig főigazgatóságokká nevezik át.

Forrás: MTI

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment