Életet is menthetnek a drónok

repulo-dron

Továbbra sincs megfelelő jogi szabályozottsága a drónok használatának – sem Magyarországon, sem pedig az Európai Unióban. Míg az uniós államok a közösségi direktívára várnak, addig az iparág nem pihen: a drónreptetést segítő technológiai fejlesztések mellett a pilóta nélküli repülőeszközök egyre több és innovatívabb felhasználási módja mutat rá a drónokban rejlő gazdasági lehetőségekre. Igaz, az elmúlt években a magyar kormányzat tett bizonyos lépéseket a drónreptetés szabályainak meghatározása érdekében, e terület most Brüsszelre vár, mivel az uniós direktíva adja meg majd a nemzeti szabályozás keretrendszerét. Az európai légiközlekedés-biztonsági ügynökség, a European Aviation…

Read More

Önszabályozásra lenne szükség a vagyonvédelmi piacon

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A vagyonvédelmi ágazat továbbra is több sebből vérzik, a negatív folyamatok ellensúlyozása érdekében a Power Shield Innovációs és Szolgáltató Zrt. ugyan időben megtette a szükséges lépéseket, de a piaci problémák megoldásához rendszerszintű változásokra is szükség van. Kertész Csaba, a Power Shield vezérigazgatója szerint megfelelő piaci „önkontroll” nélkül nem lehet érdemi javulásra számítani. — A vagyonvédelmi piac az elmúlt években számtalan visszásságtól, gazdasági visszaéléstől, aránytalanságtól volt hangos. A Power Shield szerint milyen változások történtek 2018-ban ezen a téren? — Tapasztalataink szerint a piacon egyelőre semmilyen tisztulás nem érzékelhető, a vagyonvédelmi vállalkozások…

Read More

Óriási érdeklődés van a biztonsági szakirány iránt: 2020-tól indulhat a mesterképzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának önálló Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékén 2013 őszén indult meg az oktatás. Az évek során egyre többen jelentkeztek erre a területre – ma már ez az egyik legnépszerűbb szakirány, ahova többszörös a túljelentkezés. A felvételizőknek minimum 350 pontot kellett megszerezniük ahhoz, hogy szeptembertől magukra ölthessék a mutatós formaruhát. A népszerűség meredek növekedésének titkait Christián Lászlóval, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetőjével próbáltuk megfejtetni. Az egyetemi docens a kezdetek óta irányítja a szakirányon folyó képzést, és a tudatos csapatépítésnek, továbbá a tananyag sikeres korszerűsítésének…

Read More

A világ élvonalába tartanak a magyar robbanóanyag-kereső kutyák

Power Shield kereső kutya

A nemzetközi piacon is egyedülálló repülőtéri vizsgálati eszközt és módszert fejlesztett a Power Shield Zrt. A magyar biztonsági vállalkozás robbanóanyag-kereső kutyái pedig a tekintetben is a világ élvonalába tartoznak, hogy a megszokott egy-két vizsgálati terület helyett öt vagy akár hat különböző környezetben is bevethetők A Power Shield Zrt. Magyarország első olyan magántulajdonú vállalkozása, amely 2010-ben a légiközlekedés biztonságának területén kezdte meg a speciális védelmi szolgáltatását a robbanóanyag-kereső kutyák kiképzésével – és alkalmazásával. A társaság már a kezdetektől hatékonyan közreműködött a hatóságokkal az eljárás kidolgozásában, amely eredményeként 2012-ben négy RAK (robbanóanyag-kereső…

Read More

Intelligens töltő telepített- és mobil akkumulátor telepeket fejleszt a Gumiabroncs Kft.

Akku töltés

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁval Elindult a Gumiabroncs Kft. intelligens töltő telepített- és mobil akkumulátor telepekhez kapcsolódó prototípus fejlesztési projektje. A GUMIABRONCS Kft. szakmai fejlesztési tervének megvalósítására pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (GINOP-2.1.7-15) című pályázati felhívásra. Az egyedi fejlesztési ötlet és terv alapján 81 millió forint támogatást nyert a cég a prototípus létrehozásához, ami egy interaktív, paraméter-arány mérésen alapuló, alternatív energiafelhasználást támogató intelligens töltő, a telepített- és mobil akkumulátor telepekhez. A projekt lényegében a különböző akkumulátoros energiatárolók kondicionálásnak,…

Read More

Az ügyfél-azonosítás térbeli és időbeli szétválásának problémáját oldja meg az ID&Trust

bankkártya

Projekt címe: Biometrikus arcfelismerő és a személyazonosító okmányon alapuló azonosítást és adatátadást lehetővé tevő integrált platform kifejlesztése Az ID&Trust Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott, „Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása” (2018-1.1.2-KFI) című pályázati program keretében támogatási kérelmet nyújtott be 2018-ban, melyet az elbíráló Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elfogadott és pozitív döntésével a megvalósítását állami támogatásra is érdemesnek minősítette. Az elektronikus szolgáltatások és ügyintézés terjedésének egyik fő célja, hogy nagyban megkönnyítse a résztvevők adminisztrációval, feladatokkal kapcsolatos teendőit. A napi pénzügyek lebonyolításának egyszerűsítésére…

Read More

Biztonságpiac évkönyv 2018: Már nincs éles határvonal háború és béke között

Benkő Tibor honvédelmi miniszter

A honvédelem nemzeti ügy, ezért a honvédségnek aktív, élő kapcsolatot kell kialakítania a civil társadalommal – mondta a Biztonságpiacnak adott interjúban Benkő Tibor vezérkari főnök. Már kézzelfogható eredményei is vannak a Zrínyi 2026 programnak, a honvédség költségvetésének mintegy harmadát pedig fejlesztésekre fordítják. – Hogyan értékelhetők a magyarországi haderőfejlesztés legfontosabb sarokpontjai 2018 elején? – A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program elődleges célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása úgy, hogy biztosítva legyen az a társadalomból építkező hátország is, amely önként, de tudatosan gondolkodik…

Read More

Kriminálexpo 2018

Kriminál Expo 2018

Ünnepélyes megnyitó Plenáris ülés 2018. november 12. délelőtt Szakmai programok: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Járművek sebessége és a közlekedési balesetek összefüggése konferencia * OKRI Kriminológiai kutatások a XXI. században – új kihívások, új válaszok Kezdőlépések az új Be. alkalmazása során Az Ügyészségi Szemle konferenciája Robotika, az önjáró járművek által okozott balesetek Az Ügyészek Lapja konferenciája * ORFK Új megközelítések a rendőrségi kommunikációban workshop Videók és más kreatív tartalmak a különböző célcsoportoknak szóló prevenciós üzenetek hatékony célba juttatására. A tervezéstől a megvalósításig. * Az internethez kapcsolódó bűncselekmények felderítésének aktuális jogi kérdései kerekasztal…

Read More

NATO-konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Külügyminisztérium szervezésében

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), a Ludovika

A NATO „Tudomány a Békéért és Biztonságért” (Science for Peace and Security, SPS) programja tudományos projektek finanszírozásával segíti a Szövetség partnerországait biztonsági környezetük fejlesztésében. A prioritást jelentő témakörök – például a kiberbiztonság, terrorizmus elleni harc, a biztonsággal kapcsolatos fejlett technológiák fejlesztése – alapján meghatározott projektekben egy vagy több NATO-szövetséges, illetve egy-egy partnerország vesz részt. A projekt kidolgozói, partnerei trendszerint tudományos- vagy kutatóintézetek, egyetemek, akadémiák vagy egyéb, tudománnyal, technológiával, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények. Örömünkre szolgál, hogy az SPS projekteket elbíráló Független Tudományos Értékelő Csoportba a 2018-2020-as ciklusra két magyar tudóst is beválasztottak:…

Read More