Körkérdés az elmúlt tíz évről: A segítségnyújtás alappillére a biztonságos környezet megteremtése

Korábbi évkönyveinkben a magán- és a közbiztonsági ágazat 188 kiváló képviselőjét interjúvoltuk meg, volt, akikkel többször is készítettünk interjút. A Biztonságpiac.hu létrehozásának tízéves évfordulóján kézenfekvő volt, bár a terjedelmi korlátok nem engedték meg, ha nem is mindenkit, de jónéhányukat megkérdezzünk az eltelt évtized tapasztalatairól.

Horváth Sándor Baptista SzeretetszolgálatHazánk egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy Jézus szeretetparancsa alapján segítsen a rászorulóknak, itthon és külföldön egyaránt. A számos önkéntessel is együtt dolgozó főmunkatárs nem csupán élelemmel, hanem humanitárius és lelki segítségnyújtással igyekszik megkönnyíteni a szociális segítségre szorulók mindennapjait. Horváth Sándor egykori békefenntartó, rendészeti szakember, a Baptista Szeretetszolgálat biztonsági vezetője mondta el érdeklődésünkre az elmúlt tíz év tapasztalatait. Beszélt az önkéntesek felkészítéséről és arról, hogyan tudják a legnehezebb helyzetekben is megteremteni a biztonságos körülményeket.

Képzés nélkül nincs hatékony segítségnyújtás
Az elmúlt évtized a technológiai újítások mellett számos új ideológiát is magával hozott. Megjelentek az újabb, egyedi harcmodorban megnyilvánuló háborúk, a terrorizmus, a klímaváltozás és az abból fakadó gazdasági és migrációs hatások. Az emberek egy jobb élet reményében vagy éppen üldöztetésük okán kénytelenek elhagyni otthonukat. Ezekkel a kihívásokkal szembe kell néznie mindenkinek, egyéni és szervezeti szinten is – mondta Horváth. A biztonsági szakember kiemeli, hogy az említett, olykor tragikus helyzetek kezelésének egyik meghatározó eleme a szervezetben dolgozók megfelelő képzése.
„A Baptista Szeretetszolgálat nagyobb részben belföldön végzi feladatait, de külföldön, a Kárpát-medencében és távolabbi tájakon is hajt végre feladatokat. A fentiek előrevetítették egy jól összeállított képzési rendszer szükségességét, amelynek egyes elemeit sikerült a szeretetszolgálatnál megteremteni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy külföldi konfliktus vagy katasztrófa sújtotta övezetbe kiküldött magyar humanitárius szakembernek az állam által támogatott egységes – a katonák, rendőrök békefenntartói képzéséhez hasonló – kiválasztási eljáráson és felkészítésen kellene átesnie. A humanitárius projektek egy részének megvalósítása nem mentes a veszélyektől, hiszen válság­övezetekben történnek. Az illetékes minisztérium felé több alkalommal jeleztük a fenti igényt, sőt javaslattal is éltünk a képzési és kiválasztási rendszer bevezetésének részleteiről” – hangsúlyozta a szeretetszolgálat biztonsági vezetője.
A szolgálatnál nagy hangsúlyt helyeznek a segítségnyújtók megfelelő felkészítésére. Szociális dolgozóik számára úgynevezett intézkedéstaktikai továbbképzést szeretnének kialakítani, így biztosítva a minél gördülékenyebb segítségnyújtást.
„Az imént említett képzés azok számára is szükséges volna, akik a hajléktalanellátásban vagy egyéb más, bentlakásos intézményben dolgoznak. A szociális dolgozók, segítők – akiknek fő feladatuk a szakszerű segítségnyújtás – főként az éjszakai műszakban ügyeletesek, azaz ők felelnek az intézményben a rendért, így egy »rendfenntartói« szerepnek is meg kell felelniük. Ez olykor-olykor szerepkonfliktushoz vezet, és ezt a dilemmát képesnek kell lenniük kezelni. A hangsúly a biztonságos intézkedésen, a konfliktus- és agressziókezelésen, a rendkívüli helyzetek kezelésén, a kommunikáción, az elsősegélynyújtási és a higiéniés ismereteken van. Ezen a területen is tettünk lépéseket. Összeállítottunk egy úgynevezett intézkedéstaktikai tananyagot, amelyet a Baptista Teológiai Akadémia módszertani osztálya akkreditálásra nyújtott be” – nyilatkozta Horváth.

Összefogás, egységes protokoll szükséges
A segítségnyújtás elengedhetetlen alappillére a biztonság megteremtése. A Baptista Szeretetszolgálat büszke arra, hogy nem csupán a dolgozói, hanem a vezetői is nagy hangsúlyt helyeznek az emberi épség megóvására.
„Az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek intézményvezetőinek figyelmét és gondolkodásmódját az elmúlt évek alatt sikerült »biztonságérzékennyé« tenni.
Intézményeinknél feltérképeztük a vagyonvédelmi hiányosságokat, és azok pótlására, illetve folyamatos nyomon követésére intézkedéseket hoztunk. Ugyanakkor napjaink és a jövő kihívásaira is fel kell készülnünk. Javítanunk kell a vészhelyzetkezelésünket. Vannak már bevezetett eljárások tűz esetére, munkahelyi balesetekre, talán még robbantással történő fenyegetésre is, de véleményem szerint ezek mellett sajnos eljárási terveket kell készíteni olyan eseményekre is, amelyek során nem kiürítés, hanem elzárkózás szükséges, de említhetném a járványügyi helyzetekre történő felkészülést is. Úgy gondolom, ezek túlmutatnak egy-egy intézményfenntartó felelősségén, országosan, egységes elvek mentén kell elkészíteni és bevezettetni ezeket a protokollokat” – mondta a szakember.
Az összefogás minden egyes helyzetben kiemelten fontos. Legyen az katasztrófa sújtotta övezet, egy terrortámadás helyszíne vagy akár egy olyan összetett bűncselekmény, mint az emberkereskedelem. A szeretetszolgálat számos védett házat üzemeltet, és ugyancsak számos áldozatmenekítési, -szállítási feladatot hajtott végre az évek folyamán. Ahhoz, hogy mindezt biztonságos körülmények tudják végezni, szintén az összefogás és az együttműködés volt segítségükre.
„Az imént említett »akciókban« az Operatív Csoport irányítása mellett lefektetett protokollok voltak segítségünkre. Első számú szempont a munkatársak és a szállított, menekített áldozatok biztonsága. A megfelelő szintű előzetes tájékozódás, információgyűjtés elengedhetetlen a szakszerű tervezéshez. A szállítás, menekítés tervezése során számos szempontot kell figyelembe venni: például az áldozatok számát, nemét, életkorát, veszélyeztetettségének fokát, pszichés, egészségügyi, higiénés állapotát, a szállítás/menekítés megtervezésére rendelkezésre álló időablakot, és még hosszan folytathatnám a sort. A különböző eljárások tartalmaznak a személyvédelem során is alkalmazott taktikákat. Ezen a területen is folyamatos a munka” – mondta el a rendészeti szakértő a Biztonságpiac Évkönyvnek.

Felelősség és megbecsülés egymás iránt
A közös sikerek mellett nem szabad megfeledkezni azokról a személyes élményekről sem, amelyek ösztönzően hatnak. Az itt szerzett tapasztalatok nem csupán az egyéni kompetenciát növelik, a közös munka bizonyos fázisaiba is átültethetők. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Horváth legmeghatározóbb élménye, amely egy csapatmunka eredményeként született meg: „Kiemelkedő és egyben megtisztelő feladatként éltem meg a személyvédelmi feladatok megszervezését és végrehajtását az amerikai filmszínésznek, Chuck Norrisnak és feleségének, Gena Norrisnak a Baptista Szeretetszolgálat meghívására 2018-ban tett magyarországi látogatása során. A háromnapos itt-tartózkodásuk alatt számos programot kellett biztosítani, s olykor előre be nem tervezett, váratlan eseményekkel kellett megbirkózni. Abban a pár napban nem sokat aludtunk. Ez a néhány nap kollégámmal együtt visszarepített minket azokba az időkbe, amikor még egyenruhásként a pápát, az izraeli vagy az amerikai nagykövetet védtük. Az elsődleges kapcsolatkialakítás és a személyvédelem érdekében hozott döntések egyeztetése zökkenőmentesen és jó hangulatban történt, aminek a neves vendégek hangot is adtak. Erre bizonyítékként szolgált a Chuck házaspár részéről egy-egy megjegyzés, »Just like at home«, majd a munka végén a személyes köszönet és közös fotó. Természetesen ez csapatmunka volt, és ezen a helyen is megköszönöm kollégáimnak a magas színvonalú végrehajtást!”
Horváth a vagyonvédelmi feladata mellett koordinálja a Tisztelet a Hősöknek elnevezésű programot, és egyre gyakrabban vesz részt segélyezési programok, projektek irányításában is. A Tisztelet a Hősöknek programot a Baptista Szeretetszolgálat indította útjára 2015-ben azzal a szándékkal, hogy még szélesebb körben terjessze a megbecsülés, a tisztelet és elismerés kultúráját azok irányába, akik nemritkán az életüket kockáztatják a közfeladatok ellátásáért, a haza szolgálatáért. A program ebbe a kategóriába sorolja a magyar katonákat, a rendészeti területen dolgozókat, a mentősöket és a katasztrófavédőket. A fentieken túl a program célja a segítségnyújtás, így a rendelkezésre álló anyagi lehetőségei szerint támogatja a belföldön és külföldön szolgálatteljesítés közben megsérült, valamint a szolgálatteljesítés közben elhunyt hősök hozzátartozóit.

A Baptista Szeretetszolgálatnak közel háromezer főállású munkatársa van, és fenntartója mintegy száz oktatási és szociális intézménynek. Belföldön és külföldön aktívan részt vesz humanitárius jellegű akciókban, az emberkereskedelem elleni küzdelemben, valamint a Rescue24 szolgálaton keresztül a hazai és külföldi kutató-mentő feladatokban.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment