Rólunk

A Biztonságpiac.hu független internetes hírportál, a hazai biztonsági szakma releváns hírforrása. Írásaink nemcsak a szakma, a gazdasági és vállalati vezetők, hanem a munkaadók és a munkavállalók szakszerű informálódását is szolgálják.

A Biztonságpiac.hu hírportált üzemeltető társaságot, a Biztonságpiac Média és Kiadó Kft.-t Radványi Róbert cégtulajdonos, ügyvezető igazgató alapította. Az alapító a korábbi szakmai munkája során felismerte egy komplex online biztonságpiaci hírportál hiányát, amely iránt a szakma részéről is egyre nagyobb igény mutatkozott. A kft. alapítója szakmai tapasztalataira és széles kapcsolatrendszerére támaszkodva vállalta, hogy társaival együtt létrehoz és üzemeltet egy objektív, de mindenki számára érthető és hiteles híreket megjelentető szakmai hírportált.

Alapos előkészítői munka után (a szakmai vélemények, igények folyamatos felmérése, elemzése mellett alakult ki a hírportál jelenlegi szerkezete) 2010 márciusában elindult a Biztonságpiac.hu hírportál, melynek elsődleges célja, hogy e speciális szakma legfontosabb ismérveit és híreit mind a szakmai, mind pedig a laikus érdeklődők számára hitelesen és érthetően adja közre. A portálon megjelenő hírek, cikkek, interjúk, információk első sorban a szakma munkájának elősegítését és népszerűsítését hivatott szolgálni. A portál szakszerűen követi a terület magyar és nemzetközi eseményeit, az ágazat változásait, és a korábbiaknál nagyobb figyelmet szentel a hírek gyakorlati hatásainak, a közvetlenül hasznosítható információknak is.

Idén, 2020-ban tíz éves lett a portál, amelyet az indulásnál jó három évig fejlesztettük, mire elnyerte mai alakját. tervezzük, hogy az évforduló alkalmából megújítjuk a portált. Annál is inkább, mert a kezdeti havi egy-két ezres látogatószámunk ma ötven-hatvan ezerre nőtt. Zászlóshajónk a Biztonságpiac.hu, amelyben a biztonsági ágazat hírei jelennek meg. Az elmúlt években a visszajelzések alapján új testvéroldalakat indítottunk, amelyek tematikája szorosan összefügg az anyaoldal témájával. A Magyar-Logisztika.hu elnevezéséhez híven elsősorban -de nem kizárólag- a magyarországi logisztikai vállalatok hírforrása, az Innoportál.hu pedig a magyar tudomány, a kutatás-fejlesztés, az innováció hírmondója. A portfóliónkba tartozó három oldal együttesen havi százezer látogató híréhségét elégíti ki.

A Biztonságpiac Kft. a biztonsági szakmát tömörítő érdekképviseleti szervezetekkel – MBVMSZ (Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége), SZVMSZK (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara), IBSSA (Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége), MBVE (Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete) – szakmai együttműködési megállapodást kötött. Ezen együttműködéseknek köszönhetően a szervezetek vállalták, hogy nem csak a hírportál szakmai munkáját segítik, hanem az információk nagy nyilvánossághoz való eljuttatása érdekében tagjaik és partnereik számára továbbítják hírportálunk híreit is.

Az első konferenciánkat 2014 február 11.-én az ORFK székházában rendeztük meg, ekkor jelent meg az első évkönyvünk saját kiadásban. A következő két rendezvényünket is itt tartottuk meg, majd 2017-ben a Stefánia palotában, 2018-ban és 2019-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt a tanácskozásaink házigazdája. A konferenciáinkat alkalmanként 200-250 fő látogatta meg, a kiállítóink száma folyamatosan nő, a kiadványaink 5000-es példányszámban és 160-260 oldalas terjedelemben jelentek meg.

A Biztonságpiac.hu csapata hisz benne, hogy tapasztalatainkat felhasználva hírportálunk a biztonsági szakma területeinek nélkülözhetetlen hírforrása lesz.

Biztonságpiac Kft.

Hozzászólások 2

 1. Nos, 40 év tapasztalat van mögöttem a biztonsági szakmában, ebből 20 év a civil vagyonvédelemben. Tapasztalataim alapján arra hívnám fel a figyelmüket, hogy mint befolyásosnak tűnő fórum tegyenek hatékony lépéseket az alábbiakban, annak érdekében, hogy a szakma ne a kockázatot szolgáltassa, hanem valódi védelmet biztosíthasson. Megítélésem szerint óriási zavar van ezen a területen.Az alábbiakat ajánlanám figyelmükbe:
  1. A munkaerő kiszolgáltatottsága, szakmaiatlansága, felkészületlensége, megítéltetése ok-okozati összefüggések feltárása.
  2.Kizsákmányolás és fizetési visszaélések,az emberi méltóság megsértése körülményei.
  3.Megbízó és szolgáltató közötti összefonódások, kockázatai.
  4.Szerződési feltételek jelentős ellentmondásai, a biztonságot, védelmet jelentő tartalmi szolgáltatást illetően.A hiányosságok feltárása, a kockázatok ismertetése.
  5. A megbízók jelentős ismereti hiánya a biztonság, a vagyonvédelem, az IT biztonság és számos védelmi területeken.Korrekt tájékoztatás.
  6.A Biztonsági jelző egy-egy cégnél, akik még vagyonvédőnek is kevesek, rendbetétele.
  7.A fővállalkozó és „munkaerő közvetítő” kapcsolatában napjában jelentkező fő kockázati tényezők feltárása.
  8.” Ezen együttműködéseknek köszönhetően a szervezetek vállalták, hogy nem csak a hírportál szakmai munkáját segítik, hanem az információk nagy nyilvánossághoz való eljuttatása érdekében tagjaik és partnereik számára továbbítják hírportálunk hírleveleit is.”
  Használják fel lehetőségeiket ebben, a szakma helyén történő reális megítéltetésre, kritikára és önkritikára, hogy az végre elnyerje megérdemelt helyét a társadalomban és ne a kockázatot jelentse, hanem a valódi védelmet.

 2. Kommunikáció „szakember” szinten az aktuális bankrablások témájában.
  …… a vagyonvédelmi kamara elnöke így utólag is „értelmetlen hősködésnek tartja”…. Nagyon lapot leosztó kommunikáció fentről. Nyilván meg sem fordult a hölgy fejében, hogy Ő, márpedig most hős lesz.Most meg azt üzenik Neki, hogy nem kell ugrálni. Azt tette amit a belső énje diktált.Az, hogy miért tette azt és hogy helyesen cselekedett e, egy „szakértőnek” teljesen másként kéne megmagyaráznia. De ebben a szakmában általában így reagálják le a tetteket vagy nem tetteket. Felülről végtelen okosan és tapasztaltan. Itélkeznek, pedig sokkal inkább értékelni kéne. A félreértések elkerülése végett, a szakmára jellemző, reflexkénti megnyilvánulásban jelen lévő, de attól jócskán távol eső, értékelő-elemző gondolkodásra hívnám fel a figyelmet. Egyszerűbben: A leoltás, az megyen, hatékony megoldás, ahhoz kéne valami, ami nincs.