AERIU TÁVOLI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI FELMÉRÉS

Aeriu

Az Aeriu drónszoftver startup a koronavírus idején ingyenes megvalósíthatósági felméréssel igyekszik a cégeknek gyors, távoli segítséget nyújtani. A koronavírus terjedésével a cégek egyre nagyobb kihívásoknak néznek elébe, melyek nem csak a külső-, de a belső folyamataikat is érintik: a logisztikai részlegek feladatai, valamint hibátlan működésük kulcsfontosságú szerepet kap a járvány időszakában. Az Aeriu drón alapú megoldásainak köszönhetően jelentősen felgyorsítható a készletek felmerése, növelve a logisztikai folyamatok pontosságát és hatékonyságát. Az Aeriu legfőbb törekvése, hogy a jelenlegi, nehéz időszakban is kiszolgálja új és meglévő partnereinek igényeit, ám a koronavírushoz kapcsolódó korlátozások…

Read More

InFress: integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszerfejlesztés projekt befejezése

Repedezett kőzet

A projekt keretében egy olyan tudományos számítógépes szimuláció által támogatott integrált geológiai repedéshálózat elemző és modellező rendszer létrehozása történt, amely képes geológiai közegben a repedezettségnek és az abból adódó tulajdonságoknak a szimulációjára. A termék a kőzetet reprezentáló képi információból a repedezettséget jellemző numerikus adat generálás alapján 3D törésmodellt szimulál, majd a származtatott paraméterek számítását és az áramlási modellező rendszerhez történő illesztést végzi el. A rezervoárgeológiában, hidrogeológiában, geotermiában, környezeti földtanban, hulladéklerakásban, alagútépítésben, és számos más alkalmazásban érdekelt, repedezett kőzettestekkel foglalkozó geológusi, bányamérnöki kutató és kivitelező szakemberek és cégek munkáját képes támogatni.…

Read More

Intelligens töltő telepített- és mobil akkumulátor telepeket fejleszt a Gumiabroncs Kft.

Akku töltés

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁval Elindult a Gumiabroncs Kft. intelligens töltő telepített- és mobil akkumulátor telepekhez kapcsolódó prototípus fejlesztési projektje. A GUMIABRONCS Kft. szakmai fejlesztési tervének megvalósítására pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (GINOP-2.1.7-15) című pályázati felhívásra. Az egyedi fejlesztési ötlet és terv alapján 81 millió forint támogatást nyert a cég a prototípus létrehozásához, ami egy interaktív, paraméter-arány mérésen alapuló, alternatív energiafelhasználást támogató intelligens töltő, a telepített- és mobil akkumulátor telepekhez. A projekt lényegében a különböző akkumulátoros energiatárolók kondicionálásnak,…

Read More

Az ügyfél-azonosítás térbeli és időbeli szétválásának problémáját oldja meg az ID&Trust

bankkártya

Projekt címe: Biometrikus arcfelismerő és a személyazonosító okmányon alapuló azonosítást és adatátadást lehetővé tevő integrált platform kifejlesztése Az ID&Trust Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott, „Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása” (2018-1.1.2-KFI) című pályázati program keretében támogatási kérelmet nyújtott be 2018-ban, melyet az elbíráló Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elfogadott és pozitív döntésével a megvalósítását állami támogatásra is érdemesnek minősítette. Az elektronikus szolgáltatások és ügyintézés terjedésének egyik fő célja, hogy nagyban megkönnyítse a résztvevők adminisztrációval, feladatokkal kapcsolatos teendőit. A napi pénzügyek lebonyolításának egyszerűsítésére…

Read More

Kriminálexpo 2018

Kriminál Expo 2018

Ünnepélyes megnyitó Plenáris ülés 2018. november 12. délelőtt Szakmai programok: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Járművek sebessége és a közlekedési balesetek összefüggése konferencia * OKRI Kriminológiai kutatások a XXI. században – új kihívások, új válaszok Kezdőlépések az új Be. alkalmazása során Az Ügyészségi Szemle konferenciája Robotika, az önjáró járművek által okozott balesetek Az Ügyészek Lapja konferenciája * ORFK Új megközelítések a rendőrségi kommunikációban workshop Videók és más kreatív tartalmak a különböző célcsoportoknak szóló prevenciós üzenetek hatékony célba juttatására. A tervezéstől a megvalósításig. * Az internethez kapcsolódó bűncselekmények felderítésének aktuális jogi kérdései kerekasztal…

Read More

NATO-konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Külügyminisztérium szervezésében

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), a Ludovika

A NATO „Tudomány a Békéért és Biztonságért” (Science for Peace and Security, SPS) programja tudományos projektek finanszírozásával segíti a Szövetség partnerországait biztonsági környezetük fejlesztésében. A prioritást jelentő témakörök – például a kiberbiztonság, terrorizmus elleni harc, a biztonsággal kapcsolatos fejlett technológiák fejlesztése – alapján meghatározott projektekben egy vagy több NATO-szövetséges, illetve egy-egy partnerország vesz részt. A projekt kidolgozói, partnerei trendszerint tudományos- vagy kutatóintézetek, egyetemek, akadémiák vagy egyéb, tudománnyal, technológiával, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények. Örömünkre szolgál, hogy az SPS projekteket elbíráló Független Tudományos Értékelő Csoportba a 2018-2020-as ciklusra két magyar tudóst is beválasztottak:…

Read More

Országos disztribúciós hálózatot épít a p(l)aycard

PlayCard

Az online kaszinók biztonságos készpénzmentes fizetési szolgáltatására szakosodott p(l)aycard megkezdte országos disztribúciós hálózatának kiépítését. A vegas.hu partnereként piacra lépő új rendszer nemcsak rugalmasságával, hanem biztonságosságával is piacvezetővé kíván válni. A feltöltőkártyás rendszer optimalizációját követően jelenleg az egész országot lefedő disztribúciós hálózat kiépítése zajlik.

Read More

Közeleg a 26. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

NKFIH

Az Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat innovációs díj kerül átadásra március végén az Országházban, azon társaságok között, melyek 2018. február 14-ig beadják pályázatukat. A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által kiírt Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje hamarosan, 2018. február 14-én, 17 órakor lejár. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017. évben kiemelkedő műszaki, technológiai, gazdasági innovációs teljesítménnyel jelentős üzleti hasznot értek el. Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen hat kategóriában is…

Read More

Középpontban a gyártói és kereskedői együttműködés fejlesztése

üzlet

Az üzleti folyamatokhoz kötődő értékesítési és igény előrejelzések gyakorlata a vállalkozások döntő hányadánál problémákkal, feszültségekkel terhelt, még ott is, ahol a menedzsment látszólag elégedett az adott teljesítménnyel.Az üzleti folyamatokhoz kötődő értékesítési és igény előrejelzések gyakorlata a vállalkozások döntő hányadánál problémákkal, feszültségekkel terhelt, még ott is, ahol a menedzsment látszólag elégedett az adott teljesítménnyel. A tapasztalat azt mutatja, hogy az eredményes vállalati működést akadályozó körülmények közül az értékesítést, piaci igényeket előrejelző információk minősége nem támogatja hatékonyan az üzleti folyamatokat. Márpedig az előzetesen becsült igény az az információ, amely a vállalat tevékenységét…

Read More