Már majdnem nyolcszázan végeztek az új rendszerű tűzoltószakképzésben

tuzoltoA hatodik új típusú tűzoltószakképzés kezdődik meg a közös rendvédelmi alapfeladatokra történő felkészítéssel a rendészeti szakközépiskolákban. Az újonnan indult képzésre beiskolázott fiatalok felkészítésében mind a négy rendészeti szakközépiskola szerepet vállalt, Adyligeten harmincöt, Szegeden tizenhét, Miskolcon huszonegy, Körmenden pedig tizenhét hallgató sajátítja el az elkövetkező két hónap során az egységes rendvédelmi alapozó modul ismeretanyagát.

Az iskolák a tanévnyitó ünnepséget február 2-3-án tartották meg. Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola február 3-án megrendezett tanévnyitóján a katasztrófavédelem képviseletében Bittmann Tibor tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humánszolgálatának vezetője, valamint Gubicza József tű. ezredes, oktatásigazgatási és kiképzési főosztályvezető vett részt.

Bittmann tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy a 2012 szeptemberében elindított új rendszerű tűzoltószakképzésben az elmúlt időszakban már csaknem nyolcszázan fejezték be eredményesen tanulmányaikat. A felkészítés során a lemorzsolódás minimális mértékű volt, nem érte el a másfél százalékot, ez köszönhető az alapos kiválasztási eljárásnak, továbbá az oktatók, kiképzők lelkiismeretes oktató-nevelő tevékenységének.

A tábornok elmondta, a tűzoltó alapkiképzés kihelyezése a rendőri tanintézetekbe az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyértelműen bizonyította létjogosultságát, a döntés helyes volt, az egységes rendvédelmi alapozó modul az új képzési rendszer alappillére. Bittmann szólt a rendőr tanulóknak és tűzoltó jelölteknek a szakközépiskolák bevonásával történő közös felkészítésének okairól, előnyeiről. Emlékeztetett arra, hogy a tűzoltók különböző helyzetekben közösen látnak el szolgálatot a rendőrbajtársakkal, ilyen esetben sokat segít, hogy már hallgató korukban megismerik egymás tevékenységét, munkáját, személyes kapcsolatokat alakítanak ki.

A szolgálatvezető kitért arra is, hogy július elsejétől megkezdődik az új rendvédelmi életpályamodell bevezetése, amelynek célja a hivatásos állományúak megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülése. Az új életpályamodell elemei közé a július elsejétől megvalósuló, átlagosan harminc százalékos béremelés, a hivatásos állományúak lakhatási támogatási rendszere, valamint egy megtakarítási célú állami biztosítási rendszer tartozik.

A BM OKF humánszolgálat-vezetője a tanévnyitó zárásaként felhívta a tűzoltó jelöltek figyelmét arra, hogy a katasztrófavédelem vezetése felelősségteljes, elkötelezett hozzáállást, fegyelmezett magatartást, kitartó, lelkiismeretes, színvonalas tanulmányi munkát vár el tőlük. A tanintézet minden munkatársának sok sikert kívánt az oktató-nevelő munkához, a fiatal tűzoltó tanulóknak a képzési feladatok teljesítéséhez, a tanulmányok eredményes végzéséhez sok sikert, erőt, egészséget kívánva fejezte be beszédét.

A hallgatók a felkészítés második szakaszában, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban a szakmai modul elsajátításával és a modulzáró vizsga letételével Tűzoltó II. rész-szaképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapnak, amellyel jogosulttá válnak a beosztott tűzoltói beosztás betöltésére. A képzést most kezdők a szakmai vizsgák sikeres teljesítése után, várhatóan 2015 júliusban kerülnek majd a katasztrófavédelem hivatásos állományába.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment