Munkavédelmi Akadémia – tudásmegosztással a nagyobb biztonságért

A Magyar Munkavédelmi Akadémia – Egyesület a Biztonságkultúra Fejlesztéséért néven újonnan bejegyzett szervezet alapítói között van munkavédelmi szakmérnök, technikus, orvos, foglalkozás-egészségügyi szakember. Tudásukat, széleskörű nemzetközi tapasztalatukat és kapcsolatrendszerüket többek között az energiaszektor, autóipar, építőipar, elektronikai ipar biztonság-, egészség-, és környezetvédelmi területein kamatoztatják. A különböző munkahelyek veszélyeinek, biztonsági megoldásainak ismeretével eddig informális szakmai közösségként, saját erőforrásaikra, kollektív tudásukra támaszkodva járultak hozzá a hazai munkavédelem általános helyzetének javításához. Most új szintre léptek.

Felismertük, hogy közösségünk hatóerejét, a tagok kiterjedt, aktív nemzetközi szakmai kapcsolatait és tapasztalatait szervezett keretek között tudjuk csak tovább bővíteni, összefogni és hatékonyan gyarapítani – foglalta össze a Magyar Munkavédelmi Akadémia életre hívásának okait Géczi Rudolf. A Magyar Munkavédelmi Akadémia elnöke a szervezet alapvető céljaként a munkavédelmi szakma értékének, presztízsének és elismertségének növelését tűzte ki. Érdemi változásra a hazai munkavédelem területén akkor van esély – hangsúlyozta – ha első lépésben a munkavédelemmel összefüggő képzések, kutatások, szemléletformáló tevékenységek felfrissítésére, szakmai támogatására egy fejlődésre és fejlesztésre képes közösséget építünk fel. Csakis így nyílna lehetőség arra, hogy a Magyar Munkavédelmi Akadémia
– a munkavédelem szakterületének oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységeit szervezési és módszertani oldalról – a szakterület meghatározó szereplőjeként – segíteni tudja;
– kiemelt szerepet vállaljon a munkavédelmi szakemberek egységes minősítési rendszerének kiépítésében és működtetésében, hozzájárulva ahhoz, hogy a hazai munkáltatókat egy egységes normarendszer alapján működő, felkészült, etikus szolgáltatói kör segítse a biztonságos és egészségre nem veszélyes munkahelyek kialakításában.
– a biztonságos és kiszámítható termelés előmozdításával hozzájáruljon a gazdaság fejlesztéséhez.
A szervezet által kitűzött távlati célok és a munkavédelem állami irányításáért felelős tárca által jegyzett Munkavédelem Nemzeti Politikájában (2016-2022) megfogalmazott feladatok közötti hasonlóság nem véletlen. Ezek ugyanis a szakterület aktuális, egyben jelentős szabályozási, szervezési és szakmai hátteret igénylő feladatai.

A Magyar Munkavédelmi Akadémia alapelvei között deklarálta, hogy a politikai megfontolásoktól, pártoktól és ideológiai, gazdasági irányzatoktól való függetlenségének megőrzése mellett kész együttműködni az állami intézményekkel, hatóságokkal, felsőoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, lehetőségeihez mérten tudásával, tapasztalatával segítve azok munkáját.

A különböző szervezetekkel, való együttműködésre, a tudásmegosztásra tagjaink mindig is nyitottak voltak. Igény esetén továbbra is vállalnak közreműködést előadóként olyan rendezvényeken, szakmai, képzési programokban, amelyek a munkavállalók egészségének megőrzését, biztonságát továbbá a munkavédelem szabályozási hátterének, kultúrájának fejlesztését, a terület elfogadottságát segítik elő. Mivel általánosságban a munkavédelem helyzetének, illetve egyéni szinten a biztonságtudatosság fejlesztésének javítása elképzelhetetlen a szélesebb körű nyilvánosság megszólítása nélkül, készséggel működnek együtt újságírókkal, szerkesztőségekkel is minden olyan cikk, riport, híranyag elkészítésében, ami kapcsolódik a munkahelyi egészség, biztonság témaköréhez.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment