RCT-BILK: kiemelkedően sikeresnek ígérkezik 2016

Az elmúlt néhány évben jelentős fejlesztések valósultak meg a Rail Cargo Terminal-BILK-en. Folyamatosan bővülő szolgáltatási paletta, megújult eszközpark és informatikai fejlesztések sora jellemzi az elmúlt időszakot. A 2016-os év az eddigi tapasztalatok alapján kiemelkedően sikeresnek ígérkezik. A Társaságnál az idei év során is több nagyszabású projekt volt terítéken, amelyek közül kiemelkedik az újonnan bevezettet VGM mérlegelési szolgáltatás és a vállalat AEO engedélyének megszerzése. A részletekről Schváb Zoltánt, a Rail Cargo Terminal-BILK Zrt. felügyelő bizottságának tagját kérdeztük.

– A RCT-BILK 2016 közepén vezette be új VGM mérlegelési szolgáltatását. A mérésről hiteles mérlegjegy kerül kibocsátásra, mellyel igazolható a küldemény súlya. Mi ösztönözte az új szolgáltatás bevezetését?
– Az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményt (SOLAS), illetve az igazolt konténer összsúlyra (VGM) vonatkozó kiegészítést az IMO (International Maritime Organisation) dolgozta ki. A szabályozás lényege, hogy a feladó hitelesített mérlegjeggyel köteles igazolni a hajóztatni kívánt áruval rakott konténerek össztömegét. Ellenkező esetben a hajós társaságok visszautasítják a küldemények elszállítását. A tengeri hajóutak előkészítésében meghatározó szerepet játszik a súlypontszámítás, ezen belül a raktérben elhelyezkedő konténerek súlyelosztásának meghatározása. Az elsődleges cél, amely a szabályozás kialakítását ösztönözte, a túlsúlyos konténerek okozta balesetek elkerülése volt.
– Korábban milyen adatokkal számoltak a hajómérnökök?
– A bevallott tömegek alapján osztották szét a konténereket a hajók rakterében, de a pontatlanságok, hamis adatok miatt komoly balesetek, sőt, szélsőséges esetekben akár borulások, hajótörések is történtek a tengereken. A megbízók nem valós adatokat közöltek, előfordult, hogy a jelzett tíz tonna helyett akár húsz tonnát is nyomott egy-egy konténer. Mivel a hajók súlypontszámításait a csak rendelkezésre álló adatok alapján végezhették el a szakemberek, előfordult, hogy végül féloldalasan terhelték a hajót. A kockázatok megelőzésére született az a döntés, hogy a beszállítók állítsanak ki egy pontos tömeget igazoló mérlegjegyet.
– Milyen fejlesztéseket végzett a Társaság az új szolgáltatás bevezetésekor?
– A Terminál szinte megnyitása óta rendelkezik hitelesített hídmérleggel, de felkészülve a szabályozás 2016. július 1-jén történt hatályba lépésére telepítésre került egy második hídmérleg is, külön ki- és beléptetési pontot biztosítva ezzel a mérlegeltetni kívánt küldemények számára. Maga a folyamat két mérésből áll, egy a konténerrel rakott, és egy az üres tehergépjármű mérése. Az export konténerek termináli leadását megelőzően, beléptetéskor kerül sor az első, azaz a rakott mérésre, majd a rakott konténer leadást követően a másodikra, az üres szerelvény lemérésére. A két mérés különbözete adja a küldemény tényleges súlyát. A beruházáshoz jelentős informatikai fejlesztés is párosult, melyet az ügyfélkör nagy örömmel fogadott. Ma már a partnerek saját felhasználói fiókjukból a Társaság honlapján keresztül tudják leadni VGM iránti megrendeléseiket, és a mérlegelést követően a hitelesített mérlegjegyet is letölthetik a felületről.
– Az RCT-BILK nemrégen megkapta az AEO minősítést is. Mit takar ez a rövidítés, és milyen hatása van az üzleti eredményekre?
– Egy nemzetközi forgalmat bonyolító terminálnak természetesen többféle minősítéssel is rendelkeznie kell, ezek közül is kiemelten fontosak azok, amelyek a vámszervek számára bizonyítják a cég megbízhatóságát. Ezért döntött úgy a menedzsment, hogy az ISO tanúsítvány után megszerzi AEO minősítését is, amelyet 2016 szeptemberében kaptunk meg. Az AEO az angol Authorised Economic Operator rövidítése, ami lefordítva „engedélyezett gazdálkodót” jelent, a gyakorlatban speciális státusszal rendelkező gazdasági szereplőket értünk alatta. Ezen státusszal rendelkező cégeket az európai vámhatóságok megbízható partnernek tekintik, akik ezáltal jogosulttá válnak arra, hogy vámügyeinek intézése, illetve vámkezelései során kedvezményekben részesüljön az Európai Unió egész területén. Jogos elvárás volt partnereink részéről, hogy a Rail Cargo Csoport tagjaként megszerezzük ezt a tanúsítványt is, amely nemzetközi igazolványként jelzi, hogy a Rail Cargo Terminal-BILK az egész Európai Közösségben megbízhatónak számít.
– Milyen előnyt jelent ez a mindennapokban, illetve a versenytársakkal szemben?
– A régióban működő terminálok mindegyike igyekszik a vámeljárás terén is megbízható partnerré válni. A vám szempontból is megbízható partner minősítés megszerzésének eredményeként egyszerűsített és gyorsított vámeljárással dolgozhatunk, ami kiteljesíti a BILK szolgáltatás-kínálatát, ezzel a többi terminálhoz képest előnyösebb pozíciót biztosít.
– 2017-ben is folytatódik a szolgáltatások fejlesztése?
– Figyeljük az újonnan felmerülő igényeket, és igyekszünk rövid időn belül kielégíteni azokat. Tervezzük új eszközök beszerzését is, a szolgáltatás-portfolió folyamatos bővítésével biztosítjuk a BILK piacvezető szerepének megőrzését.

G. L.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment