Megalakult a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság

bizottságA Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (MBVMSZ) és a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (VSZSZ) 2021. november 29.-én ismételt közös kérelmet nyújtottak be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz (ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszeren (MKIR) keresztül. Kérelmükben kezdeményezték a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság (MBÁPB) létrehozását a TEÁOR “08 szerinti 80 biztonsági, nyomozói tevékenység elnevezésű ágazatban.

A kérelem benyújtását követően az ÁRMB az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a felek alapításra vonatkozó kérelmét közzétette a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben. A közzététel útján az ÁRMB az adott ágazati párbeszéd bizottsághoz (ÁPB) történő csatlakozás lehetőségét kívánta biztosítani a kérelemmel érintett ágazatban működő további érdekképviseletek részére. A közzétételt követő harminc napban további részvételi szándék bejelentésére nem került sor.

A kérelmezők által megadott adatok alapján az ÁRMB megállapította, hogy az MBVMSZ 15 tagmunkáltatót jelentett be. Ebből az ÁRMB a döntéshozatal során 13 tagmunkáltatót tudott figyelembe venni. A figyelembe vett tagmunkáltatók az ágazatba besorolt munkavállalók 99 százalékát foglalkoztatják. A VSZSZ 31 munkáltatónál jelentett be 37 alapszervezetet. Az ÁRMB a döntéshozatal során 31 munkáltatónál 31 alapszervezetet tudott figyelembe venni. Az érintett munkáltatók által foglalkoztatottak létszáma (1793 fő) alapján a szakszervezeti szövetség 5,5 százalékos lefedettséget ért el az ÁPB által érintett ágazat egészét (32 688 fő) tekintve. Mindezek alapján mindkét érdekképviseleti szövetség megfelelt az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt részvételi feltételnek, így a MBÁPB a TEÁOR 708 szerinti 80 biztonsági, nyomozói tevékenység elnevezésű ágazatban létrejött.

Az ÁRMB vizsgálta a felek által benyújtott, az ÁPB létrehozására vonatkozó megállapodást. Ennek 4. pontjában a felek rögzítették, hogy az ÁPB oldalait és az oldalon belül a tagszervezeteket egy-egy szavazati jog illeti meg. Minderre tekintettel az ÁRMB-nek a kérelemben jelzett döntési jogról nem kellett rendelkeznie. A felek az alapítási kérelemben az ÁPBtv. szerinti reprezentativitás feltételei fennállásának megállapítását nem kérték az ÁRMB-től, ezért arról nem is rendelkeztek.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment