Polt bemutatkozó látogatáson fogadta Pressmant

Polt Péter és David PressmanPolt Péter legfőbb ügyész hivatalában bemutatkozó látogatáson fogadta David Pressmant, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetét – tudatta a Legfőbb Ügyészség.

Pressman 2022 augusztusától látja el feladatait Magyarországon, a mostani megbeszélés a felek között az első hivatalos találkozó volt.

A megbeszélésen a legfőbb ügyész bemutatta az ügyészségnek a magyar jogrendszerben betöltött szerepét, hatásköreit, alkotmányos helyzetét. Kiemelte az ügyészség korrupcióellenes tevékenységét, amely kapcsán kitért a „kiegészítő pótmagánvád” intézményére, amely a korrupció elleni fellépés egy új eszköze. Hangsúlyozta a különböző uniós és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés fontosságát, külön kiemelve a Nemzetközi Rendészeti Akadémiával (ILEA) fennálló, több évtizedes, kiváló partneri kapcsolatot.

Az amerikai fél a magyar ügyészség tevékenységének jogi és gyakorlati kérdéseiről, az Európai Ügyészséggel fennálló kapcsolatáról, valamint a korrupció elleni fellépés új eszközeiről tájékozódott. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a magyar ügyészség és az Egyesült Államok ügyészi szervei közötti kiváló munkakapcsolat további mélyítése a büntetőeljárások hatékonyságának érdekét szolgálja.

A felek a találkozó végén az együttműködés további erősítését tűzték ki célul – áll a Legfőbb Ügyészség közleményében.


 

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment