Felértékelődött a biztonság, csökken a bűnözés

Garamvölgyi LászlóA bűnmegelőzés társadalmi ismertsége és elfogadottsága az elmúlt években folyamatosan növekszik – válaszolta megkeresésünkre Garamvölgyi László. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) főosztályvezetője megosztotta az elmúlt években szerzett tapasztalatait Biztonságpiaccal.

Ma Magyaroszágon az emberek 39 százaléka kifejezetten jónak ítéli a közbiztonságot, amely az elmúlt évekhez képest igen nagymértékű változást jelent. 2003-ban ez az adat csupán 13 százalék volt. A bűncselekmények számát tekintve szintén pozitív tendencia figyelhető meg, ám ez alól kivételt képez a szexuális zaklatás és támadás, mivel ezen mutatók száma nőtt. Ennek vélhetően az az oka, hogy ma már az áldozatok sokkal nyíltabban beszélnek az őket ért támadásról. Az NBT 2013-as megalakulása óta számos programot, rendezvényt, képzést valósított meg annak érdekében, hogy a bevezetőben ismertettek számok megszülethessenek.

A 2013-ban, tízéves időtartamot átfogó Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia négy fő prioritásra koncentrált. A településbiztonságra, a gyermek- és ifjúságvédelemre, a bűncselekmények áldozatainak segítésére – ebbe beletartozik az áldozattá válás megelőzése is –, valamint a bűnismétlés megelőzésére – mondta Garamvölgyi. A négy fő csapásirány mellett az NBT több más, és a fókuszpontokhoz szorosan kapcsolódó célt is megvalósításra tűzött az elmúlt években. Az egyik a rengeteg közül a megyei bűnmegelőzési tanácsok létrehozása. Ezekre azért volt szükség, mert a helyi problémák kezelése, csak a régiós szervezetek segítségével valósulhat meg hatékonyan, hiszen a legtöbb információ helyi szinten áll rendelkezésre. A tanács, kisebb „társai” mellett az évek során létrehozott úgynevezett Mobil Bűnmegelőzési Centrumokat, népszerűsíteni kezdte az élménypedagógia módszerét, illetve számos olyan rendezvényt valósított meg, amely a társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekre koncentrál. A hét év során azonban a legnagyobb eredményeket a stratégia legfőbb szintjein érték el.

Az építészetbiztonság hazai úttörői
A prioritások között, első helyen szereplő településbiztonság keretén belül, az elmúlt időszakban elkészült a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár. Ennek segítségével könnyen készíthetők olyan tematikus térképek és diagramok, amelyeket bűnügyi, társadalmi, gazdasági és egyéb releváns statisztikai adatok elemzéséhez tud használni az NBT. A prioritás második kiemelt feladata volt az építészeti bűnmegelőzés módszertanának országossá tétele. A római építészetben is használatos megoldást és egyben megelőzési eszközt Magyarországon elsőként, az NBT vezette be.

Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy bemutassa, és egyben megismertesse, miként lehet azokat a tereket, amelyek kifejezetten kedveznek a bűnözésnek, megszüntetni – ismerteti Garamvölgyi. Gondoljunk például egy szűk utcára, ahol nincs közvilágítás. Noha nem evidens, de valószínűsíthető, hogy ez a terep egy bűncselekmény megvalósítására alkalmas lehet. Az NBT támogatásával született meg a Safecity projekt is. A „Legyen tered” – szintén tavalyi – kezdeményezés újabb mérföldkőnek számított az NBT életében. A projekt keretén belül megvalósult az első olyan közösségi tér, amely nem csupán egy összefogás eredményeként jött létre, hanem az első építészetbiztonsági megoldásokkal rendelkező közterületté is vált.

Művészeti programok a fiatalok védelméért
A gyermek- és ifjúságvédelem területén nagy hangsúlyt fektetett az NBT, a szakemberek – pedagógusok, rendőrök, és a területen dolgozók – akkreditált és minősített képzésére.

„2018-ban Bűnmegelőzés az iskolában címmel tartottunk előadásokat összesen tíz alkalommal. Ugyanannak az évnek a végén tíz felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást is kötöttünk, amelynek keretében a pedagógushallgatók választható tárgyként beépíthették a tanulmányainkba az NBT képzését. 2019-ben mégy iskolában el is kezdődött az oktatás. További hatalmas sikerként éltük meg a „Jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés” tréningüket is, amelyre már két éve jelentkezhetnek a tanárok és rajztanárok. Úgy véljük a kreativitás az egyik olyan tulajdonság, amelyre a jövő emberének szükséges lesz. Nem mellesleg pedig remek szabadidős tevékenység így miközben lefoglaljuk a fiatal generációt, művészi készségeit is fejlesztjük. A elmúlt évben a bűnmegelőzési tevékenységünkbe civil szervezeteket is bevontunk, ennek egyik legcsodálatosabb és legmeghatóbb eredménye a Mi dalunk című zenés táncdarab lett. A projekt a művészetpedagógia eszközeit alkalmazva igyekszik megerősíteni a fiatalok megfelelő viselkedésformáit. A darab olyan tinédzser és fiatal felnőttkori problémákat dolgoz fel, amelyek a mindennapi iskolaélet részét képezik. Ilyen a kirekesztés, a bántalmazás, a csúfolódás, és így tovább. A darabban megmutatjuk, hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni.

Segítség fiataloknak és időseknek egyaránt
Az áldozattá válás megelőzése harmadik fókuszpontként van jelen a tízéves stratégiánkban. Az NBT ennek érdekében számos művészeti programot is szervezett. Voltak köztük zenei projektek, közösségi szabadidős tevékenységek és filmszerű megoldások.

A támogatott projektek alapvető célja a fiatalok kompetenciafejlesztésén, önbizalmuk, felelősségérzetük megerősítésén túl az, hogy egy helyi, a közbiztonság növelését és a további bűncselekmények elkövetését megelőző szakmai együttműködési háló is kialakuljon a különböző ágazatok szakembereinek részvételével. Több olyan eseményt is szerveztünk, ahol a büntetésüket töltő személy gyermekére koncentráltunk, mivel ők sok szempontból hátrányosabb helyzetben vannak, mint kortársaik. Az áldozattá válás tekintetében kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk az időskorú személyekre. Számos online kampányt is sikeresen bonyolítottunk le az elmúlt években. Nagyon jó eredményt hozott a bűnmegelőzési meséink című sorozatunk, amely a legkisebb korosztályt célozta meg. A mesék alapján tavaly egy színdarabot is bemutattunk, amelyet eddig 1200 gyermek látott. A fiatalokat érintő bullying témában videókampányt indítottunk, amibe sikeresen be tudtuk vonni a korcsoport legnépszerűbb influencereit is. Mindezek mellett 2019-ben négy rövidfilmet is készítettünk „Csalóakadémia címmel”, amely az időseket érintő trükkös elkövetési módszereket mutatja meg könnyed és megjegyezhető formában. Ezek mindegyike hamarosan offline is elérhetővé válik.

A negyedik prioritás, vagyis a bűnismétlés megelőzésének esetében a reintegráció, valamint a művészetterápiás programok kerültek előtérbe. Az elmúlt évben pedig az NMB régi álma is valóra vált, a Félutas Ház kialakításának köszönhetően. A ház rövid távú célja, hogy a szabaduló elítéltek számára komplex szolgáltatásokat nyújtson. Ilyen többek között a lakhatás, a képzés, a munkaerőpiaci szolgáltatások, valamint az emberi kapcsolatok. A fő cél természetesen itt is, hogy a visszaesést megelőzzük, a bűnismétlések számát pedig csökkentsük – mondta el Garamvölgyi.

Az NBT pozitívan tekint a jövőbe, és tervei között szerepel egy Bűn- és Baleset-megelőzési Oktatóközpont létrehozása. A központ legfőbb célja az lenne, hogy a lakosság és kiemelten a gyermekek biztonságát, tudatosságát és felkészültségét növelje a mindennapi életben előforduló veszély- és krízishelyzetekben.

(Cikkünk először nyomtatásban, 2020 szeptemberében jelent meg a Biztonságpiac Évkönyvben. A -szerk- megj.)

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment