Körkérdés az elmúlt tíz évről: A jogfejlődés és a gyakorlat lassan, de jó irányba halad

Korábbi évkönyveinkben a magán- és a közbiztonsági ágazat 188 kiváló képviselőjét interjúvoltuk meg, volt, akikkel többször is készítettünk interjút. A Biztonságpiac.hu létrehozásának tízéves évfordulóján kézenfekvő volt, bár a terjedelmi korlátok nem engedték meg, ha nem is mindenkit, de jónéhányukat megkérdezzünk az eltelt évtized tapasztalatairól.

Kovács Sándor rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének mesteroktatójaA polgárőrség minőségileg is egyre több területen eredményesen dolgozik, amiért komoly elismerést és bizalmat vívott ki a társadalom körében – jelentette ki Kovács Sándor rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének mesteroktatója, aki kérésünkre röviden vázolta a 2017. évi Biztonságpiacban megjelent interjúja óta eltelt időszak tapasztalatait.

Sok szakmabeli örült annak, hogy 2012-ben megjelent a CXX. törvény, amely a rendészeti feladatokat ellátókat közös platformra hozta.
Erdőben, mezőn járva, ha találkozunk zöld formaruhás rendészeti feladatot ellátó személyekkel, csak a jelvényük alapján tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik hivatásos vadász, halőr, állami vagy önkormányzati természetvédelmi őr, hegyőr vagy éppen mezőőr. A megkülönböztetés azért lényeges, mert különböző intézkedési jogosítvánnyal és kényszerítőeszköz-használati joggal rendelkeznek. A Rendészettudományi Karon vizsgafeladat mindezek ismerete, de az állampolgárokban jogbizonytalanságot kelt a sokszínűségük.
A gyakorlat még rózsásabb, mivel az agrárminisztérium támogatásával a rendészeti feladatot ellátók, valamint a polgárőrség közreműködésével és a rendőrség felügyeletével 2019–2020-ra meghirdették a Külterületek biztonsága elnevezésű közös projektet.
A rendészettudományban egyre elfogadottabbá válik, hogy – horizontálisan szemlélve – az a felelős a biztonságért, akié a terület, míg vertikálisan a létesítménynek minél nagyobb az értéke és a veszélyeztetettsége, annak védelmezője kap több rendészeti jogosítványt a biztonságvédelemre. A rendőrség mindezeket felügyeli és ellenőrzi, valamint szabálysértés és bűncselekmény esetén eljár.
A településeken az önkormányzatok közterület-felügyelete, mezőőrei, a külterületeken a felsorolt rendészeti feladatot ellátó személyek, a gyárakban, üzemekben, intézményekben és más magánterületen a magánbiztonságot képviselő személy- és vagyon­őrök, a kiemelt létesítményekben pedig a fegyveres biztonsági őrök védik a személy- és vagyonbiztonságot.
A közrend-közbiztonság fenntartásához hatékony támogatást nyújt a lakosság önvédelmi szerveződése, a polgárőrség, amely minőségileg is egyre több területen eredményesen dolgozik és komoly elismerést, bizalmat vívott ki a társadalom tagjainak körében. Ezért gondoltuk azt, hogy minden hivatásrend részére lehetővé tesszük az Egyetemi Polgárőrségben való részvételt, hiszen az egyetemi évek alatt megismert jó gyakorlat bemutatásával a végzett hallgatók az egész országban tehetnek a közbiztonságért, bármilyen munkakörben fognak dolgozni.
Nem hagynám ki a sorból a saját magunk és magánlakásaink védelmét, hiszen a megelőző jogos védelem Alaptörvénybe foglalásával mindenki nagyobb jogi védelemben érezheti magát.
A jövőre nézve legfőbb feladatnak tartom továbbra is a harmonikus jogi környezet kialakítását, amely a szakmai gyakorlatot támogatja, a tudomány pedig kínáljon alternatívákat a további fejlődés érdekében.
Összefoglalva: a jogfejlődés és a gyakorlat lassan, de jó irányba halad, egymást kiegészítik. Szükség van azonban további rendészettudományi kutatómunkára a biztonság megteremtése hatékonyabb módszereinek felfedezéséhez.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment