Megváltoztak a honvédségi alakulatok megnevezései

Magyar HonvédségMegváltoztak a Magyar Honvédség alakulatainak megnevezései a Honvédelmi Miniszter utasítása értelmében – közölte a honvedelem.hu oldal.

Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája egy modern, ütőképes hadsereg, ezért már évek óta tart a korszerű fegyverrendszerek beszerzése, a harctéri követelményeknek megfelelő személyi felszerelések fejlesztése és a katonai hivatást méltóan elismerő illetmények bevezetése. Hozzátették: a modernizálás és korszerűsítés mellett kiemelt feladat a katonák harcos szellemiségének megteremtése is, „amelyet a vérrel írt hagyományok éltetnek”.

Magyarország, a honvédség azonban nem rendelkezik egy olyan működő, saját történelmi általános- és csapathagyomány rendszerrel, ami szilárd morális értékrendként szolgál a katonák számára. 1945 után Magyarország „kényszerűen nagyon gyorsan és drasztikusan szakított” az addig meglévő és igen erős nemzeti tradíciókkal, a magyarok helyett szovjet-orosz példaképeket állítottak a katonák elé, akikhez nem lehetett érzelmileg kötődni. A haderő a rendszerváltás után sem kapta vissza korábbi hagyományait, sőt a felszámolások, átszervezések tovább nehezítették a csapathagyományok újra-, illetve kialakítását. E történelmi múltnak és folyamatoknak mai napig ható következménye az igazi, élő történelmi csapathagyományok hiánya.

A most kiteljesedő haderőfejlesztés kiváló alkalmat nyújt a Magyar Honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotására. A végső cél az, hogy a honvédség visszanyerje azt a nimbuszát, hogy egy olyan általános köztiszteletben álló nemzeti intézmény legyen, mely a magyarság megmaradásának letéteményese és biztosítéka. Ennek megfelelően változik meg az alakulatok hadrendi száma és az elnevezések megválasztása. Emellett egy eddig hibásan alkalmazott gyakorlat is megszűnik és a jövőben a hadrendi számot megelőzi a névadó.

„A név és számválasztás hátterében az a megfontolás állt, hogy a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, a névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Ilyen például a korábbi MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred új elnevezése: MH Dánielfy Tibor 205. Rakétaezred„. Szintén a régi nemzeti hagyományokhoz nyúlik vissza az MH Bakony Harckiképző Központ új elnevezése, a MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság.

„Így születtek meg a magyar hadtörténelem sajátosságait figyelembe vevő új alakulat megnevezések, ami immár lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar katonák nagyon dicső, vérrel írt múltú alakulatok töretlen tradícióját vallhassák magukénak, és valódi hősök állhassanak példaképül előttük”.

A Magyar Honvédség Parancsnokságának jogutód szervezete a Honvéd vezérkar, amelynek feladata az ország katonai védelemre való felkészítésének stratégiai szintű tervezése és szervezése, továbbá ez a Magyar Honvédség katonai tevékenységének felső és műveleti szintű feladatait irányító vezető szerve.

A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnoksága alá tartozik az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (Debrecen), az MH Klapka György 1. Páncélosdandár (Tata), az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (Hódmezővásárhely), az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred (Debrecen), az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred (Szentes), az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred (Székesfehérvár), valamint az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (Budapest).

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság alá tartozik a MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár.

A Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság alá tartozik az MH 47. Bázisrepülőtér, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár, valamint az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred.

A Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alá tartozik az MH 1. Területvédelmi Ezred, az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, az MH 3. Területvédelmi Ezred, az MH 4. Területvédelmi Ezred, az MH 5. Területvédelmi Ezred, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, az MH 7. Területvédelmi Ezred, az MH Anyagellátó Raktárbázis, az MH Lahner György 2. Ellátóezred, az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság, az MH Geoinformációs Szolgálat, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság.

A MH Kiberműveleti Parancsnokság alá tartozik az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ, az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság alá pedig az MH Altiszti Akadémia, az MH Ludovika Zászlóalj és az MH Béketámogató Kiképző Központ.


 

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment