Pintér Sándor: Magyarországon rend van

Pintér Sándor BelügyminiszterMára kialakultak az új Nemzeti Bűnmegelőzési Szolgálat létrehozásának körvonalai, de szükséges és indokolt a bűnmegelőzési szakterület modernizálása is – közölte a Biztonságpiaccal Pintér Sándor. A belügyminisztert a tavalyi eredményekről és az idei terveiről kérdeztük.

— Milyen célokat tűzött ki a Belügyminisztérium 2018-ra, ebből mit sikerült megvalósítani, és mit nem?
A Belügyminisztérium és háttérintézményei 2018. évi főbb célkitűzéseit hét sűrűn gépelt oldalon rögzítettük. Figyelemmel a most rendelkezésre álló terjedelemre, nem lenne elegáns, bármelyik víziónkat kiemelnem. Összegezésként meggyőződéssel jelentem ki, hogy Magyarországon rend van. Ez a megállapításom egyben azt is jelenti, hogy a célkitűzéseink reálisak voltak, a teljesülésük érdekében pedig mindent elkövettünk. De rögtön hozzá kell tennem, hogy ez az általános értékelés az egyes területek tekintetében árnyalható, és mindenkit óva intenék attól, hogy elégedetten hátradőljön.

— Mi a véleménye a magánbiztonsági ágazat 2018-as teljesítményéről?
A tárca és irányított szervei 2018-ban is a kölcsönös partnerség jegyében működtek együtt azokkal a szervezetekkel, amelyek a jogszabályi keretek között készek és képesek voltak tevékenységükkel elősegíteni a bűnüldözési és a bűnmegelőzési feladatok végrehajtását. Ebben a vonatkozásban őszinte örömmel és nagyrabecsüléssel kell kiemelnem stratégiai partnereinket, az Országos Polgárőr Szövetséget, a területi és a helyi polgárőr-egyesületeket. Tavaly a rendőrség területi szerveinek 2032 polgárőr-egyesülettel volt együttműködési megállapodásuk. Az egyesületek jelentős támogatást biztosítottak a turisztikai események, a kulturális, a sport- és az egyházi rendezvények alkalmával a közterületi jelenlét emeléséhez, közreműködtek az illegális migráció elleni fellépésben, és új elemként a vízijárőr-tevékenységben.
A rendőrség az Országos Polgárőr Szövetséggel, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyo­mozói Szakmai Kamarával közösen fejlesztette tovább a Házhoz megyünk! elnevezésű megelőző vagyonvédelmi programot. Partnerségi és szakmai felügyeleti jellegű megállapodás alapján a rendőrség együtt dolgozik az önkormányzati természetvédelmi őrökkel, a közterület-felügyelőkkel, a mezőőrökkel, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzettel – őszintén remélem, hogy nem hagytam ki egyetlen segítő partnerünket sem.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács projektjei komplex bűnmegelőzési feladatokat valósítottak és valósítanak meg. Egy részük új, innovatív jellegű kezdeményezés, és vannak már kipróbált, bevált jó gyakorlatokat alkalmazó programok is. Valamennyi projekt céljában közös, hogy olyan módszert dolgoz ki és hasznosít, amely más bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezet számára is adaptálható.

— Tavaly azt nyilatkozta, hogy felére csökkent a közterületi bűnözés. Történt-e további jelentős csökkenés e téren?
A statisztikai adatszolgáltatás és -feldolgozás rendszere bő egy hónap múlva szolgáltat olyan bontású adatokat, amelyek alapján felelős szakmai értékelés készíthető és adható a bűnözés alakulásáról. Nem alaptalan várakozásom szerint a korábbi tendencia igaz lesz a 2019. évre vonatkozóan is, annak mértéke viszont már jóslás lenne.
Nem véletlenül itt jegyzem meg, hogy ezek a szakmai statisztikai adatok nagyon hasznosak, azonban nem lehet önmagukban értékelni. Legalább ilyen súllyal kell figyelembe venni azokat a kutatási adatokat, amelyek a lakosság közbiztonságról alkotott véleményét tükrözik. A Jó Állam Véleményfelmérés 2018. évi összegző eredményét idézem, amely szerint a magyar állampolgárok jobban bíznak a rendőrségben, mint bármely más állami intézményben és általában az igazságszolgáltatásban. Nem mellékesen a rendőrség megítélése tovább javul.

— Felmérések szerint Magyarország a világ 15. legbiztonságosabb országa. Lehet innen előre lépni, ha igen, hogyan?
Közvetlen munkatársaimat gyakran emlékeztetem arra, hogy mindent lehet még jobban csinálni. És nemcsak emlékeztetem őket erre, de el is várom, hogy keressék, kutassák a jobbnál még jobb módszereket, eszközöket, technológiákat. A Belügyminisztérium és háttérintézményei rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatnak, van azonban legalább két általános és lehetséges fejlődési pálya. Az egyik az informatika minél szélesebb körű és hatékony alkalmazása. Jelentős lehetőséget látok információtechnológiai rendszereink fejlesztésében. A másik valamennyi területen kamatoztatható lehetőségként az oktatást jelölöm meg. Napjainkban a képzés és az önképzés fontossága, az igényes tudás a fejlődés nélkülözhetetlen eleme. Valamennyi munkatársamat ösztönzöm is erre.

— Milyen változtatásokat tervez a bűnüldözés, a bűnmegelőzés területén?
A legfontosabb feladat az elért eredményeink fenntartása. A bűnüldözés területén az elmúlt éveket a regisztrált bűncselekmények számának folyamatos csökkenése és azzal párhuzamosan a javuló nyomozási eredményesség jellemezte. Ennek a folyamatnak a megtartása érdekében fokozottabb bűnügyi szakmai irányítást tervezünk megvalósítani, a bűnüldöző munka hatékonyságának növeléséhez minél szélesebb körben kívánjuk alkalmazni a modern technika által biztosított lehetőségeket is. Az európai trendek nyomon követése alapján prognosztizálható a bűnmegelőzés helyének és szerepének megerősítése. Kialakultak az új Nemzeti Bűnmegelőzési Szolgálat létrehozásának körvonalai. Szükséges és indokolt a rendőrség szervezetén belül 25 évvel ezelőtt kialakított bűnmegelőzési szakterület modernizálása.

(Az interjú a Biztonságpiac 2019 évkönyvben jelent meg, tavaly februárban.)

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment