Sikerek a „Horizon 2020” programban

Németh JózsefAz Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) munkáját számos szakértői szervezet segíti. Ezek egyike a 2014-ben újjászervezett Rendőrség Tudományos Tanácsa (RTT), amelynek célja a rendőrség szakmai munkájának tudományos alapokra épülő kutatási adatokkal és tanulmányokkal történő támogatása.

A testület elnöki feladatkörének ellátásával hat éve Németh József PhD. rendőr ezredest bízták meg, akinek vezetésével jó néhány nagyléptékű projekt valósult meg. Az RTT elnökével a 2014-2019 közötti időszak legfontosabb eseményeinek áttekintése után az Európai Unió által kiírt „Horizon 2020” kutatás-fejlesztési programban elért eredményekről beszélgettünk.

– Az RTT munkatervében a rendőrségi munka elméleti vagy gyakorlati területeinek támogatása kap nagyobb hangsúlyt?
– Alapvetően azokra a tevékenységekre koncentrálunk, amelyek a rendőrség szakmai és gyakorlati munkáját segíthetik. Elsősorban nem az elvont elméleti kutatásokra fókuszálunk, sokkal inkább az a célunk, hogy a mindennapi életben jól használható, ugyanakkor tudományosan is megalapozott hátteret nyújtsunk. Mindez úgy jelenik meg a gyakorlatban, hogy a szakterületek elismert képviselői által készített szakvéleményekkel támogatjuk a rendőrség tevékenységét. Az ORFK tudományos tanácsadó testületeként a hazai kutatások eredményeinek feldolgozása mellett figyelembe vesszük a nemzetközi tapasztalatokat is, azokat szükség esetén a hazai körülményekre adaptáljuk. A kutatások és pályázati projektek indítása, nyomon követése mellett rendezvényeket és konferenciákat is szervezünk, illetve támogatunk.

KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK
– Visszatekintve az alakulás óta eltelt hat évre: melyek voltak a legjelentősebb önálló rendezvények?
– Nehéz fontossági sorrendet felállítani, ezért csak néhány eseményt emelnék ki. Nagy jelentőségű szimpózium-sorozatunk az RTT által önállóan szervezett „Vezetői Akadémia”, amelynek 2014 óta minden évben Balatonföldvár ad otthont. E rendezvények elődleges célja, hogy a rendőrségi vezetők olyan előadásokat hallgathassanak meg, amelyek módszertani tudnivalókkal is segítik az eredményes és hatékony vezetői gyakorlat kialakítását és fenntartását. A kétnapos programok végén már a következő évi rendezvény tematikáját készítjük elő, a résztvevőket pedig arról is megkérdezzük, hogy mi szerepeljen a következő konferencia programjában, a zárás és értékelés után pedig folyamatosan gondolkodunk egyéb továbbfejlesztési lehetőségeken is.

– A módszertani útmutatók mellett szóba kerülnek a mindennapokban egyre elterjedtebb korszerű technológiák is?
– Igen, 2018-ban hagyományteremtő szándékkal indítottuk el a „Vezetni és irányítani a digitális világban” című konferenciát, amelynek szekciói a digitális innováció rendészeti szakterületen történő alkalmazásához, a vezetői állomány munkájának digitális jellegű kihívásaihoz kapcsolódnak. A rendezvények témái között rendszeresen szerepel például az innováció és a fejlesztés szerepe és ösztönzése, a digitális identitás menedzselése az Ipar 4.0 világában, a 21. századi vezetés sajátosságai a hibrid műveletekben, a kiberbiztonság, valamint a jövő projektvezetési kihívásai. 2019-ben kifejezetten sikeres volt a negyedszer megrendezett „Turizmus és biztonság” nemzetközi szakmai-tudományos konferencia, amelynek fő célja az volt, hogy a biztonság és a turizmus területén létrejött legújabb hazai és nemzetközi eredményeket a szakértő közönség számára is hozzáférhetővé tegyük.

KÖZÖS PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK
– A kutatások közül melyik projekteket sorolná a legfontosabbak közé?
– A kutatások területén példaértékűnek tekinthető a Rendőrség és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. kooperációja. Ez az együttműködés minden évben fontos eredményeket hozott, ezért 2019-ben egy megállapodásban is rögzítettük a közös célkitűzéseinket. Az együttműködési megállapodásban célként jelöltük meg többek között a rendvédelem területén megjelenő kutatási és fejlesztési lehetőségek kiaknázását, az újonnan megjelenő kihívásokra válaszul adott folyamatos és tervszerű innovációs munkát. Az első közös pilot-jellegű projektjeink egyike egy intelligens, a szakmai tevékenyég tervezését támogató térképszoftver kialakítása volt. A szoftver demó-verziója már elkészült, az élesített verziót idén tervezzük bemutatni. A hatékony együttműködés jegyében közösen szervezett tudományos konferenciákat is tartunk, kiadványokat jelentetünk meg, a két szervezet munkatársainak pedig lehetőséget biztosítunk a másik fél által folytatott kutatásokban, fejlesztésekben való részvételre.

– Említette, hogy részt vesznek nemzetközi kutatás-fejlesztési programokban is.
– Nagyon sokat elmond az RTT tevékenységéről, nyitottságáról, hogy a magyar rendőrség az elsők között volt, amely a hasonló szervezetek közül benevezett az Európai Unió által kiírt „Horizon 2020” kutatás-fejlesztési programban meghirdetett pályázatokra. Nem önállóan indultunk, hanem külföldi partnerektől kaptunk felkéréseket, meghívásokat konzorciális formában történő együttműködésekre. 2015 óta folyamatosan jelen vagyunk az EU-s projektekben, minden évben volt olyan nyertes pályázat, amelynek konzorciumi tagként részesei voltunk.

– Hány pályázaton indultak?
– Hosszú lenne mindegyiket felsorolni, ezért csak a tavalyi évben is futó projekteket említeném. Az RTT kezdeményezésére az ORFK 2019-ben négy uniós pályázatban vett részt konzorciumi tagként. A „SMARTRES” rövidítéssel jelzett – Smart Resilience Indicators for Smart Critical Infrastructures – pályázat magyar elnevezésének a „Kritikus Infrastruktúrák Védelme” címet adtuk. Egy másik nagy jelentőségű pályázat az „I-BORDER” címet viselte, amely magyarul a „Hordozható Intelligens Ellenőrző Rendszer” címet kapta, ez a kutatás-sorozat 43 hónapig tartott. Mindkét projekt lezárult, a kutatás-fejlesztési tervben megjelölt célokat eredményesen teljesítettük, a konzorcium vezetése már leadta jelentését az Európai Bizottságnak. Harmadikként említeném a „SMILE” (korábban COBE) pályázatot, amely „Európai határok okos mobilitás-fejlesztése” néven jelenleg is fut. A 2017 májusában indult projekttel jól haladunk, jelenleg már a tesztfázisban járunk, várhatóan 2020. közepére fejeződik be. A negyedik projekt a szintén 2017 májusában megkezdett „ROBORDER” – magyarított elnevezése „Határőrizeti célú autonóm robotrajok” – pályázat, amelynek végrehajtását a konzorcium vezetőjének változása miatt 10 hónappal meghosszabbították, így a befejezés csak 2021-re várható. A felsoroltak mellett az RTT tevékenységének fontos szegmense a tudományos hazai pályázatok meghirdetése is. A beérkezett tanulmányok és kutatások értékelése minden évben igazi tudományos élmény, büszkén állíthatom, hogy kollegáink kivétel nélkül magas színvonalú pályázatokat nyújtanak be.

(Cikkünk először nyomtatásban, 2020 szeptemberében jelent meg a Biztonságpiac Évkönyvben. A -szerk- megj.)

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment