Körkérdés az elmúlt tíz évről: Sikeresen alakítottuk át az OTP Bank pénzmosás elleni tevékenységét

Korábbi évkönyveinkben a magán- és a közbiztonsági ágazat 188 kiváló képviselőjét interjúvoltuk meg, volt, akikkel többször is készítettünk interjút. A Biztonságpiac.hu létrehozásának tízéves évfordulóján kézenfekvő volt, bár a terjedelmi korlátok nem engedték meg, ha nem is mindenkit, de jónéhányukat megkérdezzünk az eltelt évtized tapasztalatairól.

Bucsek GáborBucsek Gábor vezérőrnagyként 2014-től 2018-ig Budapest rendőrfőkapitánya volt, jelenleg pedig az OTP Bank Nyrt. Informatika és Bankbiztonsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója. A szakembert a múltról és a jelenről kérdeztük.

— Öt éve Budapest rendőrfőkapitányaként nyilatkozott a Biztonságpiac Évkönyvnek, most az ország legnagyobb bankja, az OTP biztonsági főnökeként dolgozik. A két munkakörben melyek voltak azok területek, amelyeket kedvvel végzett, és melyek azok, amelyeket kevésbé?
— Közel harmincéves rendőri pálya van mögöttem. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakmai életút, amelyre nagyon jó érzés visszanézni, amely valóban sikerekkel volt kikövezve – és ezt nem is csak a nyomozások eredményeire értem. Számos olyan ügy volt, ami kötődött hozzám, többek között az M3-as autópálya bevezető szakaszán lévő Shell kúton elkövetett emberölés felderítése, a móri ügy utófelderítése, amikor az elkövetők végül meglettek. Ezek mind olyan apró mérföldkövek, amelyekre büszke vagyok, és amelyekre nagyon jó visszaemlékezni. A rendőri pályán számos olyan siker volt, amelyből lehet építkezni, amelyre lehetett alapozni a vezetői tevékenységet. Vezetőnek lenni persze egészen más, mint nyomozásokat folytatni: a nyomozó élete többnyire sikerekkel kikövezett út, és amikor valamit felderít, vagy valaminek a végére pontot tud tenni, jelzi a szakmaiságát, és visszacsatolást ad a tevékenységére. A vezető munkája egészen más, át kell látni a folyamatokat, a beosztottak tevékenységét külön-külön és egységében is górcső alá venni, és mindebből egy egységes folyamatot kell tudni összeállítani. Közhely, de valóban csak a pozitívumok maradnak meg az emberben, akár a budapesti főkapitányként, akár a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójaként eltöltött időre gondolok.

— Mikor váltott?
— Az életem hivatásos rendőrként eltöltött szakasza 2018-ban zárult le. A saját döntésem volt, hogy a civil életben folytatom tovább az életemet. Az OTP Csoportnál az informatika és a humán biztonsági, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni, valamint a készpénzgazdálkodási terület felügyelete és koordinálása lett a feladatom.

— Mennyire változott meg a munkája?
— Számos közös pont van a korábbi hivatásommal, mindkét tevékenységemben a biztonság szavatolása a feladatom. A jelenlegi munkaköröm számos új ismeretet nyújtott, új kihívásokat hozott elém a menedzseri szemlélet elsajátítása, azonban azt is fontos megemlítenem, hogy az elmúlt harminc év igen nagy magabiztosságot adott ahhoz, hogy zökkenőmentesen vegyem az új kihívásokat.

— Milyen eredményeket ért el az OTP-nél, mire a legbüszkébb?
— A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben bekövetkezett változásokra vagyok a legbüszkébb. Ezen a téren elég jelentős az OTP szerepe, nemcsak idehaza, de Európa számos országában is. Nem kell magyarázni, hogy Magyarország legnagyobb bankjának a kitettsége is a legnagyobb volt. A pénzmosás elleni tevékenységet teljesen átalakítottuk, a korábbi pénzmosás elleni statikus munkát tavaly egy nagyon dinamikus, nagyon gyorsan reagáló rendszerré alakítottuk át. Az első lépésben olyan mechanizmust hoztunk létre, amely már a számlanyitáskor olyan algoritmust ad, amelyből ki tudjuk szűrni azt, hogy várhatóan melyik számla lesz érintett pénzmosásban. Ezeket már meg sem nyitjuk. Szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy csak kifejezetten az adatszolgáltatást és a pénzmozgást figyeljük, ezért kvázi-nyomozócsoportot hoztunk létre, amelynek az a feladata, hogy felkutassa azokat a számlákat, amelyek pénzmosásgyanúsak lehetnek. Ezeknek a számláknak elvégzik az elemzését, amelynek alapján bejelentést vagy egyből feljelentést teszünk, annak függvényében, hogy milyen súlyúnak látjuk a tevékenységet. Ennek eredményeként az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett azoknak a számláknak a száma, amelyeknek a működését korlátoztuk, és kezdeményeztük a megszüntetését. Bízom benne, hogy ennek híre megy azon körökben, amelyek pénzmosással akarják tisztára mosni a bűnözői tevékenységből származó pénzeket. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a körök lássák, hogy az OTP olyan bank, ahol még próbálkozni sem érdemes. Nemzetközileg is értékelik az elért eredményeket, amelyek annyira egyedülállóak, hogy az OTP, a bankok közül Magyarországon egyedüliként, partnerkapcsolati megfigyelői státuszba került az Europolban, valamint a Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés Országhatárokon Átlépő Bűnözés Leküzdésére nevű szervezetben, a SELEC-ben.

— Még rendőrfőkapitányként sikeres mentorprogramot indított. Ennek tapasztalataiból sikerült átmenteni valamit a civil foglalkozásába?
— Természetesen, egy vállalat struktúrájában ez szinte alap. Azokat a kollégákat válogattuk ki, akik komoly rutinnal és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek, és ezt könnyen adják át a mentoráltaknak. A járvány új helyzetet teremtett, az otthoni munkát a cégünknél is bevezettük azokon a területeken, ahol erre lehetőség volt. Bár jelentős humán és it-biztonsági feladat volt a működés támogatása, de utólag visszatekintve erre az időszakra, kijelenthető, hogy jól vizsgáztunk. Azt talán mondanom sem kell, hogy a biztonsági csoport ez idő alatt is teljes létszámmal üzemelt, sőt bizonyos esetekben a kollégák védelmében, szállításában is láttunk el pluszfeladatokat.

— Korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy jobb és olcsóbb a bűncselekményeket megelőzni, mint felderíteni. Az OTP-nél hogyan érvényesül ez az állítása?
— Ha valahol érvényes ez az állítás, akkor az az OTP Csoport. Nagyon komoly energiákat és jelentős eszközöket fektetünk abba, hogy elhárítsuk mind a házon belüli szabályszegéseket, mind a külső támadásokat. A megelőzés főként az it-biztonság területén nagyon fontos. Erre a területre jelentős erőket és eszközöket kellett átcsoportosítani, de látni kell, hogy ez valóban meg is hozta az eredményét, mert anyagi javakat mentünk meg.

— Említette, hogy mely területek tartoznak a felügyelete alá. Milyen feladatokat látnak el e szegmensekben?
— Négy terület tartozik hozzám. Az egyik a készpénz-gazdálkodás, ez azt jelenti, hogy az OTP Bank Nyrt. teljes készpénz-logisztikáját biztosítjuk, kezdve a pénz feltöltésétől az automatákba, egészen a fiókok üzemeltetéséig. A másik a humán biztonsági terület, amely két részből áll. Egyrészt a fizikai őrzést takarja, másrészt pedig a munkatársak védelmi rendszerének kiépítését és működtetését. A kollégáknak egyfajta védőpajzsot biztosítunk, nehogy rossz szándékkal meg tudják környékezni őket. A harmadik és talán az egyik legjelentősebb a teljes OTP Csoport informatikabiztonsági területe, és ebbe beleértendő az összes európai leánybankunk, illetve magyarországi leányvállalatunk. Ehhez a területhez nagyon szorosan kapcsolódik a negyedik szegmens, a pénzmosás és terrorizmus­finanszírozás elleni küzdelem. Mind a négy területen olyan intézkedéseket tettünk, amelyekkel sokkal egyszerűbb eredményt elérni a megelőzésben

— A két évet a harminc évvel nehéz összehasonlítani, mégis melyik kabátot érezte kényelmesebbnek?
— Egyik kabátot sem éreztem soha fakabátnak. Gyakorlatilag teljesen ugyanazok a felelősségi szintek az OTP Csoport biztonsági vezetőjeként, mint budapesti főkapitányként vagy a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójaként. A teljes képhez hozzátartozik, hogy nagyon megkönnyítette az új kabát viselését, hogy számos volt rendőr kollégám jött hozzánk dolgozni, akik ugyanúgy segítik a munkámat, mint a korábbi kabát viselésekor.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment