Önkormányzati Rendészeti Kutatócsoport alakult

Az NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely kertében 2015. november 3-án tartotta alakuló ülését az Önkormányzati Rendészeti Kutatócsoport. Az alakuló ülésre az önkormányzati rendészet, rendvédelem témakörében jártas elméleti és gyakorlati szakemberek kerültek meghívásra. Az alakuló ülésen 25 szakember vett részt az ország különböző részeiből.

Az ülést Boda József vezérőrnagy, dékán nyitotta meg, aki nyitó gondolataiban kiemelte, hogy fontos szereplőnek tartja az önkormányzati rendészetet, mivel önmagukban a rendőrségek nem képesek a közrend, közbiztonság fenntartására. A dekán elmondta, hogy szeretnének elérni, hogy az önkormányzati rendészetnek is meg legyen a megfelelő szakirodalma, képzési portfóliója, amelyhez a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék mellett ezen kutatócsoport munkája is szükséges.

A dekán nyitóbeszédét követően Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke tartott egy rövid előadást, amelyben hangsúlyozta, hogy a lokális problémákat helyben, az érintett szereplők összefogásával lehet kezelni, megoldani. Konkrét példákon keresztül világított rá arra, hogy milyen szép eredmények születhetnek a helyi összefogásból. Az NBT elnöke üdvözölte a kezdeményezést és ígéretet tett rá, hogy lehetőségei szerint támogatni fogják a kutatócsoport munkáját.

Ezt követően Christián László tanszékvezető egyetemi docens, az Önkormányzati Rendészeti Kutatócsoport ötletgazdájának az előadása követte. A Kutatócsoport vezetője ismertette a kutatócsoport középtávú kutatási tervét, célját és küldetését, valamint vázlatos képet nyújtott az önkormányzati rendészet jelenlegi állapotáról.

Bacsárdi József, a Bicskei Polgármesteri Hivatal aljegyzője, PhD hallgató prezentációjában a magyar önkormányzati rendészet történetét foglalta össze röviden, majd az idén októberben lefolytatott mélyinterjús kutatás eredményeiből közölt részleteket.

Az előadások után a résztvevők fórumszerűen hozzászólhattak az elhangzott előadásokhoz és az önkormányzati rendészet témájához.

Kacziba Antal nyugalmazott rendőr altábornagy a jogalkalmazást hátráltató fogalomzavar felszámolását indítványozta, ugyanis a rendészeti alapfogalmak definiálása nélkül nem lehetséges a megfelelő feladatelhatárolás.

A fórumon felszólalt még Hermann Gábor, a Fővárosi Önkormányzati Rendészet igazgatóhelyettese, Vincze Csaba a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet vezetője, Török Barnabás, Bőcs címzetes főjegyzője, Kovács Sándor, az NKR-RTK oktatója, Balázs Sándor a Bicskei Rendőkapitányság rendőrkapitánya, és Lelesz György a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője is.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment