Az MRTT online szakmai konferencia sorozatot szervezett

Móró Lajos tagozati elnök és Krauzer Ernő r.ezredes, az MRTT titkáraA Magyar Rendészettudományi Társaság Magánbiztonsági Tagozat és a Képzési Tagozat közösen egy több alkalomból álló online szakmai konferencia sorozatot szervezett „A magánbiztonsági iparág különböző szintű oktatási rendszerével kapcsolatos változásokról” címmel.

2021. április 21-én 14:00-tól 15:30-ig online formában a Microsoft Teamsen keresztül közel negyven résztvevő hallgatta a hiánypótló előadássorozat első részét.

Móró Lajos a Magánbiztonsági Tagozat elnökeként köszöntötte az előadókat és a konferencia hallgatóságát majd moderálta az előadásokat és kiemelte a legfontosabb gondolatokat az elhangzottakból.

Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, aki több évtizeden keresztül hathatós segítséget nyújtott a magánbiztonság kialakulásában és fejlődésében, illetve az iparág tudományos kibontakozásában, bevezetőjében a saját szemszögéből megvilágítva méltatta a konferencia sorozat elindítását és a szakma elitjének részvételét mind az előadók, mind a hallgatóság oldaláról. Felhívta a figyelmet a konferencia fő céljára, és ő maga is kiemelkedő érdeklődéssel várta az előadásokat. Elmondta, hogy az előadások tartalmát illetően az érdeklődök, olyan ismeretek birtokába kerülhetnek, amelyek segítenek majd minden magánbiztonsági szereplő részére eligazodni a jelenleg kialakult helyzetben, áttekintve azt, hogy hogyan lehet alkalmazkodni, illeszkedni az új szabályozáshoz.

Krauzer Ernő r. ezredes, BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály vezetője A magánbiztonság kifutó OKJ-s szakképesítései, szabályai, tapasztalatai című előadásában pontos adatok megjelölésével ismertette a kifutó szakképesítések szabályait, részletezte az átállás tapasztalatait, gyakorlatát, valamint a személy- és vagyonőrök 40 órás és 16 órás kiegészítő képzését. Külön kiemelte a kredit rendszerű képzésre történő átállás elképzelését, amelynek részei egy általános és egy speciális modul lennének. Cél, hogy a képzésben résztvevők olyan oktatást kapjanak, illetve tudást szerezhessenek, ami a mindennapi munkavégzésükhöz szükséges és mindig naprakészek legyenek a szakmájukban.

Nagy Zoltán r. ezredes, a BM Vizsgaközpont vezetője nagyon részletesen és pontosan ismertette az iparágat érintő új vizsgáztatási szabályozást. A magánbiztonság területén a „túlélő” személy- és vagyonőr, a vagyonvédelmi rendszerszerelő, a kutyavezető vagyonőr és a magánnyomozó szakképzéseket is érintő lényeges változtatásokra hívta fel a figyelmet. A fenti képzések célja egy tudásközpontú, tényleges tudás megszerzésére irányuló, racionálisabb oktatási rendszer kialakítása.

Bátri Fruzsina, a BM Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Oktatásigazgatási Osztály munkatársaként a Szakképzési Centrumok rendészeti képzései című előadásában ismertette a komplett szakmai oktatási rendszert a hatályos jogszabályok (Szakképzési törvény) vonatkozásában, valamint a BM felelősségi körébe tartozó szakmaképzés tekintetében a fontosabb tudnivalókat. Ide tartozó szakmák a rendészet és közszolgálat, a készenléti technikus, a rendészeti őr és a rendőr tiszthelyettes képzések. Feltárta a hallgatóság számára a szakmai oktatás, valamint a szakmai képzés közötti lényeges különbségeket. Elmondta továbbá, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása folyamatban van, amely változások érintik a személy-és vagyonőr, valamint a magánnyomozói igazolványok kiadásának szabályait.

Christián László r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese a magánbiztonság felsőoktatásának – amely képzések már három egyetemen folynak – nagyon gyors ütemű fejlődését ismertette statisztikai adatokon keresztül. Beszélt az Egyetem 2020-2025 Intézményfejlesztési tervéről, amely az az oktatásfejlesztés stratégiai irányaként a Kreatív Tanulás Programot jelölte ki, melyre a Z generáció újszerű tanulási és információszerzési gyakorlata miatt van szükség. Az új módszer alkalmas arra, hogy a tanulás olyan élmény és tapasztalat lehessen, amely segíti a végzett hallgatókat a pályán történő elhelyezkedésben és maradásban. A munkahelyek új kihívásaira reagálva, hogy a hallgatók az előre nem látható kihívásokkal is szembe tudjanak nézni, az oktatási gyakorlatot felül kell vizsgálni és nagyobb arányban kell szerepeltetni az oktatásban a képességfejlesztést. Külön kiemelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó munkát és bemutatta a „Biztonságos Település” és a „Biztonságos Ország, Biztonságos Határ” projekteket, melyek ismeretében büszkén kijelenthetjük, hogy a magánbiztonsági felsőoktatás bátran versenyezhet európai vagy tengerentúli társaival.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment