Új főtitkárt választott az MRTT

A Magyar Rendészettudományi Társaság 2020. január 31-én megtartott tisztújító közgyűlésén az elismeréseket követően új főtitkárt, titkárt és elnökségi tagot választott, majd meghallgatta és elfogadta az elnökség beszámolóit és idei munkatervét.

Az MRTT tisztújító közgyűlésén az elismeréseket követően új főtitkárt, titkárt és elnökségi tagot választott, majd meghallgatta és elfogadta az elnökség beszámolóit és idei munkatervét. A tisztújítás eredményeként az MRTT új tisztségviselői: főtitkár Kovács Gábor r. dandártábornok, egyetemi tanár, titkárnak választották Krauzer Ernő r. ezredest, elnökségi tag lett: Janza Frigyes ny. vezérőrnagy.

Janza ezt követően beszámolójában elmondta, hogy a társaság fennállásának 15. évfordulójára rendezett ünnepség május végi visszatekintésében a tagság részeletesen megismerhette a társaság tevékenységét. Az idei tervek közül a főtitkár megemlítette a hagyományos Biztonságpiac 2020 konferencia megrendezésének segítését, amelynek a pontos időpontja még nem konkretizálódott. Az MRTT tervezett idei konferenciái között elhangzott „A rendőri teljesítményértékelés bűnözésföldrajzi aspektusai” című, valamint a migrációs tagozat által hagyományosan évente megrendezett „Kihívások a legális és illegális migráció területén a 2020. évben” c. szakmai konferencia áprilisi győri megrendezése.

Gubicza József tű. ezredes az MRTT Felügyelő Bizottsága elnökhelyetteseként az elhangzottakhoz összefoglalva elmondta, hogy a társaság az értékelt évben is törvényesen jogszerűen, a társaság etikai normáinak tiszteletben tartásával működött, gazdálkodott.

Ezt követően a megválasztott új főtitkár kért szót. Megköszönte a tagság többségének bizalmát és a megelőlegezett támogatását, majd röviden vázolta a társaságban végzendő tevékenységével kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, amelyet az előzetes meghallgatáson az elnökségnek már kifejtett. Elgondolásának kulcsszavai egyebek közt: a szakmai megújulás és fejlődés, a rendészettudomány és rendészetelmélet továbbfejlesztése, a nemzetközi nyitás, a tagsági fiatalítás, akár hallgatói tagozat létrehozásával, valamint a folyamatban lévő szervezeti megújulás további folytatása, továbbra is aktív társasági élet létrehozása. Főtitkári tevékenységét a tagsággal, a tagozatok elnökeivel, az elnökséggel, az MRTT elnökével szoros együttműködésben kívánja végezni, támaszkodva Krauzer ezredes – titkár tevékenységére. Megköszönte a leköszönő tisztségviselők munkáját, véleménye szerint főtitkárként értékes örökséget vesz át, örömmel és felelősséggel fogja szolgálni a tudományos közösséget.

Zárásként az MRTT elnöke szintén köszönetet mondott a leköszönő Janza vezérőrnagy főtitkárnak és Verhóczki János r. ezredes titkárnak másfél évtizedes eredményes tevékenységükért.

A tisztújító közgyűlésen elismerésben részesültek: az MRTT Bűnügyi Tagozat elnökeként és a Társaságunk elnök-helyetteseként végzett eredményes irányító tevékenységéért Blaskó Béla r. vezérőrnagy. A Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökeként az MRTT támogatásáért, aktív közéleti tevékenységéért Fialka György, a társaság tevékenységének önzetlen támogatásáért, kimagasló tudományszervezési tevékenységéért Görbe Attiláné Zán Krisztina r. ezredes. Kimagasló, több tagozatot is érintő lankadatlan titkári és szervező tevékenységéért Kovács Sándor r. ezredes. Az MRTT Társadalomtudományi Tagozata vezetőjének, elnökségi tagnak, kimagasló, és nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységéért Kozáry Andrea. Az MRTT Közbiztonsági Tagozata megújításáért kifejtett eredményes tevékenységéért Major Róbert r. ezredes. A nevelés és oktatás terén mutatott színvonalas aktivitásáért, a tudományok iránt érdeklődő fiatalokkal való, a munkaköri kötelességeken messze túlmutató tevékenységéért Tarján Gábor. Aktív és magas színvonalú társasági tevékenységéért, támogató észrevételeiért, javaslataiért Turi András. Az MRTT tagozataként is működő Polgárőr Tudományos Tanács támogatásáért, eredményes elnökségi tevékenységéért Túrós András. A Migrációs Tagozat mindenirányú és töretlen támogatásáért, példamutató tudományt támogató szeretetteljes gyakorlatáért Végh Zsuzsanna miniszteri biztos — olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oldalán.

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment