Porkoláb tábornok miniszteri biztos lett

Porkoláb Imre Zoltán, a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos /Fotó: MTI/Kovács TamásSzalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Porkoláb Imre Zoltán dandártábornokot 2022. november 1. napjától a kinevezés visszavonásáig, de legfeljebb két évre a védelmi innovációért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

A miniszteri biztos feladata, hogy összehangolja a stratégiai szintű védelmi innováció társadalmi, kormányzati, közösségi, továbbá a szövetséges, illetve a hazai és nemzetközi üzleti környezettel kialakítandó együttműködési rendszerének tárcaszintű feladatait, valamint ellátja az ezekhez kapcsolódó kormányközi koordinációt. Ezen túlmenően összehangolja a védelmi innovációhoz kapcsolódó alap-, illetve alkalmazott kutatási feladatokat és kísérleti fejlesztési tevékenységeket; felügyeli a védelmi innovációs ökoszisztéma kialakítását, továbbá a védelmi innováció és a nemzeti ellenálló képesség (reziliencia) fejlesztés ágazati feladatainak összehangolását, valamint egy átfogó védelmi innovációs, reziliencia- és képességfejlesztési koncepció kidolgozását, valamint figyelemmel kíséri a társadalmi ellenálló képesség fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi erőfeszítéseket.

Mindezen túl összehangolja a Honvédelmi Minisztérium (HM) rezilienciafejlesztéssel kapcsolatos stratégiai szintű ágazati feladatainak végrehajtását, továbbá támogatja annak nemzetközi koordinációs feladatait, ellátja az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és más szövetséges stratégiai parancsnokságok tekintetében a védelmi innováció és haderő transzformáció területén a honvédelmi miniszter által delegált eseményeken a stratégiai szintű képviseleti feladatokat.

A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelmi miniszter irányítja. A miniszteri biztos szakmai felügyeletét a védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkár látja el. A miniszteri biztos tevékenységének ellátásáról rendszeresen tájékoztatja a honvédelemi minisztert, amelynek keretében havonta írásbeli beszámolót kell készítenie.

A miniszteri biztos a feladatainak ellátása érdekében a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, irányítása alá tartozó valamennyi szervezettel, azok szervezeti egységeivel közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, adatok bekérésére jogosult. A miniszteri biztos munkáját a HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosztály és az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság segítik. A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdésére figyelemmel 200 ezer forint díjazásra és költségtérítésre jogosult. Munkáját három fős titkárság segíti — olvasható a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben.

Felmentették a HM helyettes államtitkárát
Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter javaslatára Fekete Szilviát, a HM helyettes államtitkárát a tisztségéből 2022. november 18-i hatállyal felmentette — olvasható a Magyar Közlönyben.


 

Kapcsolódó cikkeink

Leave a Comment